Πιο ευάλωτη στις μεταβολές εμφανίζεται η οικονομία της Αιτωλοακαρνανίας τόσο σε καιρούς ανάπτυξης, όσο και σε καιρούς ύφεσης, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το ΑγρίνιοCulture.gr.

Είναι γνωστό ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι η δεύτερη φτωχότερη περιφέρεια της χώρας. Ακολουθώντας τη γενικότερη οικονομική συγκυρία της χώρας τόσο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συνολικά, όσο και η Αιτωλοακαρνανία ειδικότερα, παρουσιάζουν αύξηση του ΑΕΠ και μείωση της ανεργίας στην περιόδο πριν το 2008 και αντίστοιχα μείωση του ΑΕΠ και αύξηση της ανεργίας από το 2008 και μετά. Εκείνο που είναι αξισημείωτο όμως είναι ότι ο ρυθμός μεταβολής της Αιτωλοακαρνανίας είτε στο ΑΕΠ, είτε στην ανεργία, είναι μεγαλύτερος απ” ότι αυτός της Δυτικής Ελλάδας συνολικά. Στην περίοδο της ανάπτυξης μείωνονταν η ήδη μεγαλύτερη ανεργία της Αιτωλοακαρνανίας με μεγαλύτερους ρυθμούς σε σχέση με την υπόλοιπη περιφέρεια. Αντίστοιχα στην περιόδο της ύφεσης, τόσο η ανεργία στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ επιδεινώνονταν με εντονότερο ρυθμό.

Κατά το διάστημα 2001‐2006 η οικονομία της Περιφέρειας αναπτύχθηκε με ρυθμούς άνω του 8% ετησίως, ο οποίος επιβραδύνθηκε από το 2007. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μεταξύ 2008 και 2012 το ΑΕΠ της Δυτικής Ελλάδας μειώθηκε κατά 20% σε 9,16 δις. €. Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί περίπου το 27‐29% της περιφερειακής οικονομίας: από 2,1 δις το 2001, αυξήθηκε σε 3,2 δις το 2008 για να μειωθεί σε 2,6 δις. € το 2012. Κατά το 2012, το κατά κεφαλή ΑΕΠ στη Αιτωλοακαρνανία διαμορφώθηκε στο 91% περίπου του αντίστοιχου περιφερειακού (12.243€ έναντι 13.451€). Το ποσοστό ανεργίας στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας από 9,4% (2008) ανήλθε σε 29,3% το 2013 και υποχώρησε σχετικά στο 23,1% το 2014 (έναντι ποσοστού άνω του 25% στην ΠΔΕ).

ΑΕΠ Αιτωλοακαρνανίας

Ανεργία Αιτωλοακαρνανίας

Ανεργία Αιτωλοακαρνανίας 2

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.