Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες ανάγκες ομαλούς και υγιεινής υδροδότησης των Δ.Ε. Αντιρρίου και Τ.Κ. Τρικόρφου (με δεδομένη και την κήρυξη του Δήμου Ναυπακτίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που ουσιαστικά έθεσαν εκτός λειτουργίας τις υδρευτικές γεωτρήσεις), ο δήμος Ναυπακτίας προχωρά σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν., στην εκτέλεση απαραίτητων έργων για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων συστημάτων, με απώτερο σκοπό την αποδοτικότερη και οικονομικότερη λειτουργία τους.

Πιο συγκεκριμένα θα προχωρήσουν τα παρακάτω έργα συνολικού προϋπολογισμού 30.135,00 € (με το ΦΠΑ):
α) Αντικατάσταση λόγω παλαιότητας (3) υδρευτικών γεωτρήσεων Ευήνου, Ποσό: 10.200,00 € συν ΦΠΑ.
β) Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Ευήνου, Ποσό: 5.800,00 € συν ΦΠΑ.
γ) Αντικατάσταση λόγω παλαιότητας υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Τρικόρφου, Ποσό: 4.800,00 € συν ΦΠΑ.
δ) Ανακατασκευή υδρομάστευσης Τ.Κ. Δάφνης, (Τραονέρια), Ποσό:3.700,00€ συν ΦΠΑ.

Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους έσοδα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και έσοδα από αντισταθμιστικά οφέλη (ανεμογεννήτριες) του Δήμου Ναυπακτίας τμηματικά σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, εκτός του ποσού ΦΠΑ το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τη ΔΕΥΑΝ και το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 5.635,00€. Η χρονική διάρκεια κατασκευής των έργων ορίζεται σε 12 μήνες.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.