Με απόφαση του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου Ν. Καραπάνου, επιπλέον Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ορίστηκαν εντεταλμένοι σύμβουλοι οι:

1.Η κυρία Τσέλιου – Παναγοδήμου Ευαγγελία με αρμοδιότητες:

α) Ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των κοινωνικών δομών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού

β) Ευθύνη όλων των διαδικασιών για τις ενέργειες της δωρεάν διανομής και υπόλογος – κατά νόμο υπεύθυνη για κάθε στοιχείο/πληροφορία προς τις εθνικές και κοινοτικές αρχές.

2.Ο κ. Γιαννόπουλος Κων/νος με αρμοδιότητες:

α) Ανάπτυξης και διαχείρισης Δημοτικής περιουσίας

β) Καταγραφή δημοτικών κτημάτων – κτιρίων – οικοπέδων

γ) Προσδιορισμός πρακτικών για βελτίωση των εσόδων του Δήμου (δημιουργία προσόδων) από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας

3.Ο κ. Κότσαλος Ανδρέας με αρμοδιότητες:

Α) Την υπογραφή όλων των εγγράφων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων «με εντολή Δημάρχου», των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ΔΕ Οινιαδών

Β) την μέριμνα για τον έλεγχο και την κατάσταση του εξοπλισμού και της περιουσίας της ΔΕ Οινιαδών

Γ) τη συνεργασία με τον πρόεδρο των Δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων της ΔΕ Οινιαδών

Δ) την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας

Οι αρμοδιότητες των κ.κ. Λάμπρου Σταθόπουλου, Μπαλαμπάνη Δημητρίου, Ψυλογιάννη Σπυρ. και Κοντογιάννη Γεωργίου, παραμένουν ως έχουν.

Share on Facebook2Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.