Διευκρινήσεις σχετικά με τις αναλήψεις από τα ΑΤΜ και τα γκισέ των τραπεζών, αλλά και για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην επαναλειτουργία τους, έδωσε η πρόεδρος ης Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Εθνικής Τράπεζας, Λούκα Κατσέλη.

Για αυτή την εβδομάδα, από σήμερα μέχρι την Παρασκευή, θα έχει την δυνατότητα κάποιος να σηκώνει κάθε ημέρα 60 ευρώ ή σωρευτικά 300 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, αν μεταβεί σε ΑΤΜ τη Δευτέρα, θα μπορεί να σηκώσει 60 ευρώ. Αν την Τρίτη, 120, την Τετάρτη 180, την Πέμπτη 240 και την Παρασκευή 300 ευρώ.

Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και έπειτα, το εβδομαδιαίο όριο αναλήψεων (Σάββατο με Σάββατο) αυξάνεται στα 420 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ανάληψη των 300 ευρώ αυτής της εβδομάδας, τότε αυτό το ποσό δεν μπορεί να προστεθεί στην επόμενη εβδομάδα.

«Και οι συνταξιούχοι μπορούν να παίρνουν κάθε μέρα 60 ευρώ. 300 ευρώ μέχρι την Παρασκευή ή τα 420 από βδομάδα», σημείωσε η κ. Κατσέλη και εξήγησε:

«Είναι σωρευτικό. Αν κάποιος πάει την Τετάρτη, θα πάρει τις 3 προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή 180 ευρώ. Το κοντέρ, σταματά και ξαναξεκινά κάθε Παρασκευή βράδυ, τα μεσάνυχτα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή μπορεί να πάρει τα 420. Σωρευτικά 60άρια».

Σε ερώτηση για το πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία, απάντησε:

«Από μας εξαρτάται πόσο θα κρατήσει. Από όλους μας. Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα ξαναμπούμε σε ένα καθεστώς ομαλότητας και κανονικότητες».

Με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ισχύει:

* Η μεταφορά στο εξωτερικό για σπουδαστές διαμορφώνεται σε 5.000 ευρώ ανά τρίμηνο.

* Πληρωμή νοσηλίων στο εξωτερικό εφάπαξ ποσού 2.000 ευρώ σε μετρητά ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό.

* Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων από τις ελληνικές τράπεζες προς το εξωτερικό.

* Η χρήση πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας στο εξωτερικό μπορεί να γίνει μόνο για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, όχι για την ανάληψη μετρητών έως το ανώτατο όριο της κάρτας.

* Απαγορεύονται οι αναλήψεις μετρητών με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

* Για όσους κάνουν φορολογική δήλωση από την ημέρα δημοσίευσης της ΠΝΠ ως τη λήξη της περιόδου υποβολής, η καταβολή της πρώτης δόσης παρατείνεται μέχρι την 30η Αυγούστου.

* Απαγορεύεται η πρόωρη μερική ή πλήρης λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων και κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης αποκλειστικά και μόνο για ισόποση εξόφληση:

α. οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς,

β. τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,

γ. πληρωμής μισθοδοσίας στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,

δ. πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

ε. πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως.

* Μπορούν να ανοίξουν λογαριασμοί για:

α. πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού,

β. πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,

γ. καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων,

δ. εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring), ε. η εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 2015, νομικών προσώπων,

στ. εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας,

ζ. κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,

η. άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,

θ. πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα,

ι. αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνον στην περίπτωση που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους δικαιούχους του τροφοδότη λογαριασμού της, καταθετικού ή όψεως,

ια. κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

 

 

πηγή: enikos.gr

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.