Έως τις 15 Ιουνίου θα διαρκέσουν οι εγγραφές των νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ναυπακτίας για τη σχολική περίοδο 2016-2017.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στους Σταθμούς επιλογής ή στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΠΕΟ Αντιρρίου -Ναυπάκτου & Β. Βαρελά) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες.

 Για την εγγραφή των παιδιών στους Σταθμούς του Δήμου Ναυπακτίας, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο των γονέων ή του κηδεμόνα του παιδιού.

β) Αντίγραφο ταυτότητας της μητέρας και του πατέρα.

γ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

δ) Βεβαίωση εργοδότη, για τον καθένα από τους γονείς, προκειμένου να πιστοποιείται ότι και οι δύο είναι εργαζόμενοι, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από Δ..Ο.Υ  αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

ε) Μηχανογραφημένα ένσημα του τρέχοντος έτους και των δύο γονέων ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές στον ασφαλιστικό φορέα εάν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία.

στ) Βεβαίωση γιατρού (Ατομική Κάρτα υγείας παιδιού) , για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του Παιδιού, καθώς και φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του, με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

ζ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Έτους 2015 (για εισοδήματα του 2014).

η)  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

θ)  Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ

ι)  Κάθε άλλο δικαιολογητικό, που η Διεύθυνση Κ.Α.& Κ. Υ  θεωρεί απαραίτητο.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, στους Σταθμούς, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητα είναι το διαβατήριο και η άδεια παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

  1. Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67%:

Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας γονέων ή τέκνου 67% και άνω.

  1. Διαζευγμένοι γονείς:

Προσκομίζεται διαζευκτήριο από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση επιμέλειας.

  1. Γονείς φοιτητές:

Προσκομίζεται βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής που φοιτούν.

  1. Μη υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης:

Βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.

  1. Κάθε άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει, στο μέτρο του εφικτού, ειδικά –κοινωνικά προβλήματα.

 Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα γίνονται και οι επανεγγραφές των παιδιών που φιλοξενούνται στους Σταθμό, με νέα αίτηση που θα συνοδεύεται από τα ίδια με τις εγγραφές δικαιολογητικά εκτός των αντιγράφων ταυτότητας των γονέων και  της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς να απευθύνονται στους Παιδικούς Σταθμούς και στα τηλέφωνα: 2634029881 (1ος Βρεφονηπιακός), 2634023112 (2ος Παιδικός), 2634027647 (3ος Παιδικός),  2634031143 (Παιδικός Σταθμός Αντιρρίου) καθώς και στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνικών Υποθέσεων στο τηλέφωνο 2634361220.

Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.