Σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών με τη συμμετοχή των Δήμων Δωρίδος και Ναυπακτίας, καθώς και τη Διοίκηση της ΕΥΠΑΠ ΑΕ, συγκάλεσε προ ημερών ο Υπουργός Εσωτερικών Π. Κουρουμπλής για τα αντισταθμιστικά των Λιμνών Μόρνου και Ευήνου. Ωστόσο στη σύσκεψη δεν κλήθηκαν εκπρόσωποι του δήμου Θέρμου, καίτοι η Ευηνολίμνη βρίσκεται μεταξύ του Δήμου Θέρμου και του Δήμου Ναυπακτίας, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί και η περιοχή του Δήμου Θέρμου μόνιμες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή της τεχνητής λίμνης.

Ο δήμαρχος Θέρμου Σπ. Κωνσταντάρας με επιστολή του προς τον Υπ. Εσωτερικών θέτει το θέμα της διεκδίκησης αντισταθμιστικών ωφελημάτων για τον Δήμο Θέρμου από την εκτροπή του Ευήνου. Μάλιστα σε ανακοίνωση του δήμου Θέρμου αναφέρεται ότι «στόχος της δημοτικής αρχής είναι η επιστολή αυτή να αποτελέσει το πρώτο βήμα περαιτέρω παραγωγικής συνεργασίας του Δήμου Θέρμου με το αρμόδιο Υπουργείο και με την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, με στόχο τη θετική έκβαση της προσπάθειας». Το αίτημα του δήμου Θέρμου αναφέρεται αφενός σε χρηματοδότηση απαραίτητων έργων υποδομής στην περιοχή του Δήμου Θέρμου, κάτι που δεν έχει γίνει ως τώρα, παρότι η συγκεκριμένη περιοχή το δικαιούταν κατά προτεραιότητα, και αφετέρου σε θέσπιση μόνιμου ανταποδοτικού τέλους υπέρ της περιοχής του παρευηνίου, το οποίο θα αποδίδεται απευθείας από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής.

Αναλυτικά:

Ο Δήμος Θέρμου, στο πλαίσιο των διεκδικήσεών του για εξασφάλιση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής ευθύνης του, επανέρχεται στο χρόνιο αίτημά του, το οποίο αναφέρεται στη διεκδίκηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων για τον Δήμο Θέρμου από το έργο της εκτροπής των νερών του Ευήνου που υλοποιήθηκε προ δεκαπενταετίας περίπου προς ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής.

Το αίτημα αναφέρεται αφενός σε χρηματοδότηση απαραίτητων έργων υποδομής στην περιοχή του Δήμου Θέρμου, κάτι που δεν έχει γίνει ως τώρα, παρότι η συγκεκριμένη περιοχή το δικαιούταν κατά προτεραιότητα, και αφετέρου σε θέσπιση μόνιμου ανταποδοτικού τέλους υπέρ της περιοχής του παρευηνίου, το οποίο θα αποδίδεται απευθείας από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής.

Γι’ αυτόν τον λόγο στάλθηκε σχετική επιστολή, όπου περιέχεται αντίστοιχο αίτημα, προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, η οποία κοινοποιείται και στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ, μαζί με τη σχετική με το θέμα παλαιότερη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, όπου περιλαμβάνεται αναλυτικότερη αιτιολόγηση του αιτήματος, καθώς η Απόφαση αυτή παραμένει, όπως είναι φυσικό, επίκαιρη και σήμερα, μιας και το αίτημα που εμπεριέχει δεν έχει υλοποιηθεί ως τώρα.

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η επιστολή αυτή να αποτελέσει το πρώτο βήμα περαιτέρω παραγωγικής συνεργασίας του Δήμου Θέρμου με το αρμόδιο Υπουργείο και με την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, πράγμα στο οποίο ευελπιστεί, με στόχο τη θετική έκβαση της προσπάθειας, κάτι που επιβάλλεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε σύγχρονη κοινωνία και οικονομία τόσο από την πολιτεία όσο και από τις επιχειρήσεις.

Η σημαντικότητα του συγκεκριμένου ζητήματος τόσο για την περιοχή του Δήμου Θέρμου – την περιοχή με τις κραυγαλέες ελλείψεις σε βασικά τεχνικά έργα υποδομής αφενός αλλά και με τις σημαντικότατες δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού αφετέρου – όσο και για την ευρύτερη περιοχή του παρευηνίου, αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας συνολικά, που στερείται τους υδατικούς πόρους της χωρίς αντάλλαγμα, επιβάλλει ευρεία προβολή της απαίτησης της τοπικής κοινωνίας για ικανοποίηση αυτού του δίκαιου αιτήματός της, πράγμα που αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην καλλιέργεια ευνοϊκού κλίματος για την αποδοχή του αιτήματος από τους αρμόδιους φορείς.

Aναλυτικά η επιστολή του δημάρχου Θέρμου προς τον Υπ. Εσωτερικών:

ΘΕΜΑ : «Διεκδίκηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων για τον Δήμο Θέρμου από την εκτροπή του Ευήνου»
Κύριε Υπουργέ,
Ο Δήμος Θέρμου Αιτωλ/νίας, κατ’ εξοχήν ορεινός Δήμος, στερήθηκε αντισταθμιστικών ωφελημάτων από το έργο εκτροπής των νερών του Ευήνου, το οποίο τροφοδοτεί, μέσω του ταμιευτήρα του Μόρνου, την πρωτεύουσα με πόσιμο νερό από την Ευηνολίμνη.
Η Ευηνολίμνη, όπως γνωρίζετε και προσωπικά, βρίσκεται μεταξύ του Δήμου Θέρμου και του Δήμου Ναυπακτίας, ενώ το φράγμα κατασκευάστηκε μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων Διπλατάνου Δήμου Θέρμου και Αγίου Δημητρίου Δήμου Ναυπακτίας, με αποτέλεσμα να υποστεί η περιοχή του Δήμου μας μόνιμες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή της τεχνητής λίμνης. Ο συνημμένος σχετικός χάρτης με τα όρια του Δήμου Θέρμου συνιστά με μια πρώτη ματιά απόδειξη αυτής της παραδοχής.
Η προσφορά από αυτή εδώ την περιοχή πόσιμου νερού, που συνιστά μέγιστο αγαθό, για την κάλυψη βασικών αναγκών μεγάλου μέρους του πληθυσμού της χώρας, πρέπει να βρει αντίστοιχη ανταπόκριση εκ μέρους της πολιτείας αλλά και της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το αγαθό αυτό, της ΕΥΔΑΠ, προς κάλυψη αναγκών της περιοχής από την οποία αφαιρείται το αγαθό.
Αυτό ισχύει, εξάλλου, ως γενική παραδοχή, καθώς η κοινωνική ανταπόδοση εκ μέρους των εταιρειών στις περιοχές από όπου αυτές αντλούν πόρους, οι οποίοι συνιστούν αντικείμενο εμπορίας και δημιουργίας κερδών, συνιστά υποχρέωση στο πλαίσιο της υγιούς λειτουργίας μιας σύγχρονης οικονομίας.
Με δεδομένη, μάλιστα, τη δεινή κρίση που διέρχεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, πιστεύουμε ότι η ΕΥΔΑΠ πρέπει άμεσα να αποδεχθεί τον καθορισμό μόνιμου ανταποδοτικού τέλους υπέρ των περιοχών που υφίστανται τις επιπτώσεις από την κατασκευή των τεχνητών λιμνών που εκμεταλλεύεται η εταιρεία.
Επιπλέον, αναφορικά με τον Δήμο Θέρμου, που δεν έχει λάβει ως τώρα κανενός είδους σχετική ανταπόδοση, παρότι η περιοχή αναφοράς του Δήμου Θέρμου υφίσταται πρωτίστως τις αρνητικές συνέπειες της εκτροπής, η ΕΥΔΑΠ πρέπει, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να χρηματοδοτήσει ως αντισταθμιστικά ωφελήματα περιβαλλοντικά και κοινωνικά έργα του Δήμου Θέρμου, τα βασικότερα των οποίων από τα οποία θα μπορούσαν να συνοψισθούν ως εξής:
1) Αντικατάσταση της γέφυρας Μπανιά στον Εύηνο ποταμό επί του οδικού άξονα Ναύπακτος – Θέρμο, όπου η διέλευση οχημάτων γίνεται ακόμη μέσω μιας επικίνδυνης και πεπαλαιωμένης στρατιωτικής γέφυρας τύπου BΕLLEY.
2) Ασφαλτόστρωση του δρόμου από το Φράγμα του Ευήνου έως την Τ.Κ. Διπλατάνου του Δήμου Θέρμου, καθώς και των λοιπών δρόμων του χωμάτινου επαρχιακού οδικού δικτύου μέσω του οποίου συνδέονται αποκλειστικά 8 Τοπικές Κοινότητες (17 οικισμοί συνολικά) της παρευήνιας περιοχής, οι οποίοι βρίσκονται τόσο στην κοιλάδα του Ευήνου κάτωθεν του φράγματος όσο και στις κοιλάδες των παραποτάμων του Ευήνου Γιδομανδρίτη και Φειδάκια, που αποτελούν ενιαίο οικοσύστημα με την κοιλάδα του Ευήνου.
3) Κατασκευή γέφυρας που ενώνει τη Ναυπακτία με την Τριχωνίδα στην θέση «Δοσούλα» Τ.Κ. Κάτω Χρυσοβίτσας.
4) Μικρά έργα βελτίωσης ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες (Κόνισκας, Διπλατάνου, Κοκκινόβρυσης, Δρυμώνα, Αγίας Σοφίας, Μυρτιάς, Πετροχωρίου, κ.α.) του Δήμου Θέρμου, για τα οποία υπάρχει έτοιμη μελέτη με προϋπολογισμό δαπάνης έργου 1,8 εκ. ευρώ.
5) Έργα ανάπτυξης του οικοτουρισμού και των συναφών εναλλακτικών μορφών τουρισμού (όπως συντήρηση και σήμανση μονοπατιών, αλλαγή της χρήσης εγκαταλειμμένων δημοτικών κτιρίων με δράσεις συμβατές με τις σύγχρονες ανάγκες, κ.α.), τα οποία θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής στον τομέα του οικοτουρισμού και των συναφών μορφών εναλλακτικού τουρισμού που η περιοχή διαθέτει σημαντικότατο αναπτυξιακό απόθεμα.
6) Κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, ώστε οι δημότες μας να έχουν χαμηλότερο κόστος χρήσεως του ηλεκτρικού ρεύματος.
7) Οικονομική στήριξη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου.
8) Έκδοση Τουριστικού Οδηγού της περιοχής με κεντρικό θέμα την Ευηνολίμνη.
Το αίτημα για χρηματοδότηση έργων στον Δήμο Θέρμου ενισχύεται αφενός από το γεγονός ότι ο Δήμος Θέρμου αντιμετωπίζει το πρόβλημα της οδοποιίας σε βαθμό μοναδικής έντασης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ίσως και σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως προκύπτει από τον συνημμένο σχετικό χάρτη οδοποιίας της κατ’ εξοχήν ορεινής περιοχής του Δήμου Θέρμου, και αφετέρου από το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προς χρηματοδότηση έργα είναι ώριμα.
Επισημαίνουμε ότι το ζήτημα που τίθεται στην επιστολή αυτή αποτελεί χρόνιο αίτημα του Δήμου Θέρμου, όπως προκύπτει και από την 381/2004 σχετική με το θέμα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, η οποία είχε υποβληθεί μεταξύ άλλων και στο Υπουργείο του οποίου προΐστασθε με το με αριθ. πρωτ. 219/12-1-2004 έγγραφό μας (αμφότερα επισυνάπτονται) και παραμένει φυσικά επίκαιρη και σήμερα και γι’ αυτό αυτονόητα αποδεκτή από τη δημοτική αρχή, και ότι θεωρούμε την παρούσα επιστολή ως το πρώτο βήμα περαιτέρω παραγωγικής συνεργασίας μας για την επίτευξη του παραπάνω περιγραφόμενου στόχου.
Τέλος, ευελπιστώντας ότι η συνεργασία μας θα έχει αυτή τη φορά αίσιο αποτέλεσμα αναφορικά με τον επιδιωκόμενο στόχο, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε προκαταβολικά την ευαρέσκειά μας γι’ αυτό.

Με ιδιαίτερη τιμή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

πηγή: agrinioculture.gr

Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.