Με κατεπείγοντα χαρακτήρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας, σήμερα στις 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου του Ξενοδοχείου «Ξενία».

Αναλυτικά η ατζέντα της συνεδρίασης:

  1. Έγκριση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της τουριστικής έκθεσης Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Σύψας).

  2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για τη διοργάνωση τουριστικής έκθεσης στο δήμο Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας).

(Για το 1ο & 2ο θέμα η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω περιορισμένου χρόνου έως την υλοποίηση της διαδικασίας της τουριστικής έκθεσης).

  1. Ορισμός αναπληρωτή γραμματέα στο Α/θμιο & Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων για το έτος 2015-2016. (Εισηγητής κ. Σύψας)

(Για το 3ο θέμα η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή έχουν συσσωρευτεί αιτήσεις προς εξέταση από την επιτροπή).

  1. Τροποποίηση της αρ.74/2016 απόφασης Δ.Σ. περί: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή για την επιλογή ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή καθώς και ορισμός γραμματέα της επιτροπής μετά του αναπληρωτή του», ως προς τον ορισμό Γραμματέα της Επιτροπής μετά του αναπληρωτή του. (Εισηγητής κ. Σύψας).

(Για το 4ο θέμα η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή υπάρχει αδυναμία συνεδρίασης της επιτροπής καθότι η γραμματέας βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα).

  1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών έτους 2016 (έκτακτων αναγκών) στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας. (Εισηγητής κ. Σύψας)

  2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (έκτακτων αναγκών) στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου μας. (Εισηγητής κ. Σύψας)

(Για το 5ο & 6ο θέμα η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της άμεσης ανάγκης πρόσληψης του αιτούμενου προσωπικού).

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αρ.1/2016 Τεχνικής Περιγραφής του υπό έργο 3 της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία» με τίτλο «Ψηφιακές Διαδρομές στην Ιστορία» (Εισηγητής κ. Καρακώστας)

  2. Λήψη απόφασης για:

1. Την έγκριση της αρ. μελέτης 12/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας με τίτλο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου- παρεμβάσεις σε Δημοτικό κτίριο αρχιτεκτονικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος» προϋπολογισμού Δαπάνης 2.550.000,00 € .

2. Την Σύσταση Ομάδας Έργου της πράξης «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου- παρεμβάσεις σε Δημοτικό κτίριο αρχιτεκτονικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος» για την οικονομική – τεχνική και Διοικητική Διαχείριση του έργου στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και στο Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) » – Κωδικός Πρόσκλησης: 14.6.33.33.1-3

3. Την καταβολή της ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση του έργου σε περίπτωση ένταξης του Ε. Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και στο Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» (Εισηγητής κ. Καρακώστας)

(Για το 7ο & 8ο θέμα η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής των προτάσεων).

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.