ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2016

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας προσκαλεί:
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αντίστοιχη εμπειρία σε αντίστοιχες διοργανώσεις και μπορεί νομίμως το ίδιο (πληρώντας την κείμενη νομοθεσία, φορολογικούς κανόνες κ.λ.π.) να ασκεί τέτοια δραστηριότητα, αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση εμποροπανηγύρεων διαθέτοντας την ανάλογη έναρξη επιτηδεύματος ή, γενικότερα να είναι μόνο νόμιμος διοργανωτής που να μπορεί να αναθέτει νομίμως σε τρίτους νόμιμους κατασκευαστές και λοιπούς επαγγελματίες που θα απαιτηθούν, το κάθε επιμέρους τμήμα της διοργάνωσης (κατασκευή, φύλαξη, κλπ),
Να υποβάλλει κλειστή προσφορά μέχρι την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) για τη διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης της Ναυπάκτου, που διεξάγεται κάθε χρόνο όπως και εφέτος για το χρονικό διάστημα από 26 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2016 στο Δημόσιο κτήμα Β.Κ. 283, που βρίσκεται ανατολικά των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του «Γριμπόβου».
Η προσφορά ενός εκάστου, η οποία θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά τα οποία αναγράφονται στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 299/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, μπορούν να λαβαίνουν γνώση των όρων της διοργάνωσης, της 82/2016 Τεχνικής Περιγραφής & της υπ’ αριθ. 299/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία, από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να κατεβάσουν την 82/2016 Τεχνική Περιγραφή και την υπ’ αριθ. 299/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου με την επισήμανση στο φάκελο Για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας.
Ο μειοδότης θα προκύψει μετά το άνοιγμα των κλειστών προσφορών ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σε ημερομηνία και ώρα η οποία θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.