Τη Δευτέρα,  3-8-2015  και ώρα  20:30, στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), θα διεξαχθείτακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ναυπακτίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη Αποφάσεως περί αγοράς ακινήτου για ανέγερση διδακτηρίου -3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου.  (Εισηγ. κ. Καρακώστας).
 2. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Γαβρολίμνης, Τρικόρφου, Καλαβρούζας, Άνω Βασιλικής, Κάτω Βασιλικής Δήμου Ναυπακτίας». (Εισηγ.κ.Καρακώστας).
 3. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή κτηρίων Στέγες υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ»». (Εισηγ.κ.Καρακώστας).
 4. Παράταση εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ». (Εισηγ.κ.Καρακώστας).
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Έργα προσβασιμότητας για Α.Μ.Ε.Α.». (Εισηγ.κ.Καρακώστας)
 6. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Κατασκευή κτηρίων Στέγες υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ». (Εισηγ.κ.Καρακώστας).
 7. Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγ.κ .Κοτρωνιάς).
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2015. (Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς).
 9. Γνωμοδότηση για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Αιολικός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος MW στη θέση Μακρυνόρος, των Δ.Ε. Πυλλήνης και Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. (Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς).
 10. Εγκριση διενέργειας προμηθειών. (Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς).
 11. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με τίτλο «ΠΥΛΗΝΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015». (Εισηγ. κ. Σύψας).
 12. Εγκριση μετακίνησης αιρετών του Δήμου μας στο εξωτερικό. (Εισηγ.κ.Σύψας).
 13. Εγκριση της 22/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΝ περί «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015».(Εισηγ. κ. Κονίδας).
 14. Εγκριση της 34/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΝ περί «Εγκριση Ισολογισμού ΚΕΔΝ έτους 2014». (Εισηγ. κ. Κονίδας).
 15. Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ στην Τ.Κ.Γαλατά. (Εισηγ.κ.Κοτσανάς).
 16. Συζήτηση σε αίτηση της κ. Καρναχωρίτη Παναγιώτας. (Εισηγ. κ. Πολονύφης).
 17. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν.3852/2010). (Εισηγ.κ.Σιαμαντάς).

Share on Facebook3Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.