Μέχρι τις 15 Μαρτίου παρατείνεται η διαβούλευση επί της Μελέτης «Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου  Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Δυτικής Ελλάδος», όπως αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από την πρόταση της Περιφερειακής Αρχής.

Έτσι το Σώμα ανέβαλε την έκδοση γνώμης του επί της Μελέτης και πλέον καλούνται άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους για τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη μελέτη που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τις αλλαγές στις χρήσεις γης με στόχευση την οικονομική και αστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

«Θέλουμε να δοθεί ο απαραίτητος και ουσιώδης χρόνος ώστε όλοι οι φορείς που δεν έχουν προλάβει μέχρι στιγμής να καταθέσουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους, να το κάνουν και μετά την εξέτασή τους να φέρουμε και πάλι στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα και να συζητηθεί πιο διεξοδικά» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απ. Κατσιφάρας και σημείωσε χαρακτηριστικά πως «στόχος μας είναι να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα συμβάλλουν στο να έλθει στη Δυτική Ελλάδα μια ανάπτυξη ισόρροπη, έξυπνη, χωρικά ισορροπημένη, αειφορική και χωρίς αποκλεισμούς».

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Υφαντής που έκανε την εισήγηση του θέματος, ανέφερε μεταξύ άλλων πως η Περιφερειακή Αρχή βλέπει θετικά την ολογοήμερη παράταση της διαβούλευσης του θέματος για όλους τους επιστημονικούς, παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς και για αυτό το λόγο.

Οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2016 και ώρα 11 π.μ., ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας θα συνεδριάσει και πάλι για να λάβει γνώμη επί της Μελέτης στις 21 Μαρτίου.

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.