Συνεδριάζει τη Δευτέρα 7-3-2016 και ώρα 18.30 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.      Αδελφοποίηση του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με το Δήμο Βύρωνα (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθ. – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
2.      Έγκριση υιοθέτησης  απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την καθιέρωση της 20ης Μαΐου ως παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας & Παιδείας (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθ. – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
3.      Λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου δια Βίου Μάθησης (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
4.      Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση εσωτερικής χωροθέτησης νέου νεκροταφείου Κατοχής” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
5.      Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αναβάθμιση αντλιοστασίων Αιτωλικού ” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
6.      Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πλατείας Μουσούρων, ανακαίνιση παλαιού σχολείου Πενταλόφου και πλακόστρωση προαυλείου χώρου Δημ. Σχολείου Ρετσίνων” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
7.      Έγκριση της υπ’αριθμ. 7 / 2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεση αξιολόγησης  προσφορών και αποτελεσμάτων για προμήθειες και εργασίες έτους 2016, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
8.      Έγκριση της υπ’αριθμ. 8 / 2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2016, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
9.      Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015 (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
10.   Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αντικατάσταση πινακίδας για στάθμευση οχημάτων Δ.Χ. (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
11.   Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 3ου Δημ. Σχ. Μεσολογγίου για μονοδρόμηση οδού (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
12.   Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 5ου Δημ. Σχ. Μεσολογγίου για χαρακτηρισμός δρόμων ως ήπιας κυκλοφορίας (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
13.   Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
14.   Έκφραση σύμφωνης γνώμης ή μη σχετικά με τον Ο.Ε.Υ. του νομικού προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγήτρια κα. Κώτση-Αλαφοδήμου Βασιλική – Δημοτ. Σύμβουλος).
15.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή – αποκατάσταση και προσθήκη κατ’ επέκταση σε υπάρχον κτίριο σχολείου (Παλαιό Δημ. Σχολείο Συγγρού)” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
16.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Διαμόρφωση υπάρχοντος δημοτικού δρόμου προς οικία Καρέλη Θεοδ. στην Τ.Κ. Σταμνάς” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
17.   Ορισμός δημοτικού συμβούλου – μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έτους 2016, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
18.   Συγκρότηση της επιτροπής καλής εκτελέσεως υπηρεσιών έτους 2016, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
19.   Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής έργων έτους 2016, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
20.   Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
21.   Καθορισμός τρόπου διενέργειας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και προμηθειών έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
22.   Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου “Ανάπλαση οδού Λόρδου Βύρωνα” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
23.   Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου “Ανάπλαση χώρου σε περιοχή Αγ. Σπυρίδωνα” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
24.   Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου “ Ύδρευση σε περιοχές Καλλονή, Βίγλα , Άγ. Δημήτριο Μεσολογγίου ” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
25.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Επισκευή κτιρίου Ο.Σ.Ε. στο οποίο στεγάζεται  το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
26.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση – αναβάθμιση του κέντρου της πόλης του Θέρμου” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
27.   Έγκριση συνδρομών σε ηλεκτρονικές τράπεζες νομικών πληροφοριών κλπ. έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
28.   Συμπλήρωση – διόρθωση της υπ’αριθμ. 221/2015 απόφασής μας περί έγκρισης λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας καθ’όλο το 24ωρο (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
29.   Συμπλήρωση – διόρθωση της υπ’αριθμ. 274/2015 απόφασής μας περί καθορισμού τρόπου διενέργειας προμηθειών (καύσιμα – είδη παντοπωλείου) έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
30.   Αποδοχή και κατανομή ποσού 100.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου (2003ΣΕ05500005) “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α ́ και Β ́ βαθμού της   Χώρας” (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
31.   Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
32.   Εγκρίσεις δαπανών  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
33.   Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.