Το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, επίσης, ρυθμίσεις για την αυτόματη επιστροφή (clawback) νοσοκομειακής και φαρμακευτικής δαπάνης στο Δημόσιο, ενώ κυρώνονται μια σειρά συμφωνίες που αφορούν τροποποιήσεις συμβάσεων παραχώρησης των αυτοκινητόδρομων. Επιπλέον, περιλαμβάνονται διατάξεις για το ΕΣΠΑ, για τη διαδικασία χρηματοδότησης ερευνητικών φορέων, για τη ρύθμιση των τοπικών οίνων και για το ΤΑΙΠΕΔ.

Με το νέο ενιαίο μισθολόγιο αποσυνδέεται ο μισθός από το βαθμό και ορίζονται τα νέα μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους ανάλογα με την κατηγορία της εκπαίδευσής τους. Έτσι για τους υπαλλήλους με κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ προβλέπονται 19 μισθολογικά κλιμάκια εξέλιξης, ενώ για τους υπαλλήλους ΔΕ και ΥΕ καθιερώνονται 13 μισθολογικά κλιμάκια.

Για κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ενός έτους ο υπάλληλος θα κερδίζει δύο κλιμάκια, ενώ για κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου με την εργασία του θα κερδίζει 6 κλιμάκια.

Ο βασικός μισθός για υπαλλήλους ΥΕ καθορίζεται σε 780 ευρώ, ενώ για τους υπαλλήλους ΔΕ σε 780 ευρώ επί συντελεστή 1,10 ( 858 ευρώ), για ΤΕ 780 ευρώ με συντελεστή 1,33 ( 1.037 ευρώ) και για ΠΕ 780 ευρώ επί 1,40 ( 1.092 ευρώ).

Η οικογενειακή παροχή για ανήλικα τέκνα, ή ανίκανα να εργαστούν και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ή για παιδιά που σπουδάζουν και δεν έχουν ξεπεράσει το 24 έτος της ηλικίας τους καθορίζεται σε 50 ευρώ για το ένα τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για τα δύο τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για τα τρία τέκνα, 170 ευρώ για τα τέσσερα τέκνα και επιπρόσθετα 70 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον τέκνο.

Για τους υπαλλήλους που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές προβλέπεται επιπλέον αμοιβή 100 ευρώ.

Το επίδομα θέσης ευθύνης καθορίζεται σε 1.400 ευρώ για Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων, σε 1.150 ευρώ για αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς ή Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείων, σε 1.000 ευρώ για προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, σε 450 ευρώ για προϊσταμένους Διευθύνσεων και προϊσταμένους πολιτικών γραφείων μελών της κυβέρνησης, σε 350 ευρώ για προϊσταμένους υποδιευθύνσεων και 290 ευρώ για προϊσταμένους τμημάτων.

Μοιράζουν 150 εκατ.

Για το νέο μισθολόγιο, με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, το κόστος φαίνεται ότι ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ το 2016 (και τα 300 εκατ. το 2018)! Και αυτό παρόλο που στον προϋπολογισμό του 2016 που μόλις ψήφισε η Βουλή, υποτίθεται πως θα προέκυπτε εξοικονόμηση 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εξήγηση για αυτό είναι τριπλή:
– Κανένας μισθός δεν μειώνεται στο δημόσιο. Ο εισαγωγικός μσθός για υποχρεωτικής υπάλληλο (1ο Μισθολογικό Κλιμάκιο ΥΕ) παραμένει στα 780 ευρώ κα δεν μειώνεται σε περίπου 680 ώστε να εξομοιωθεί με τον ιδιωτικό τομέα (δηλαδή το αντίστοιχο των 576 ευρώ Χ 14 αντί για 12 μήνες στο δημόσιο)

– Η «ψαλίδα» μεταξύ προσοντούχων- μη προσοντούχων θα ανοίξει με αυξήσεις στους προσοντούχους.

– Παρότι οι υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάλληλοι θα ανεβαίνουν πλέον ανά τριετία (και όχι ανά διετία όπως οι απόφοιτο ΤΕΙ και ΑΕΙ), κάθε προαγωγή για τους αποφοίτους Λυκείου θα «αξίζει» 20% περισσότερο έναντι των υπολοίπων (συντελεστής 0,7 αντί 0,55). Η πρόβλεψη αυτή ικανοποιεί την συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων (κατηγορίας ΔΕ).

Συγκεκριμένα η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προβλέπει:
1. Αυξήσεις δαπανών:
– 107 εκατ. ευρώ για μισθούς με βάση τα νέα μισθολογικά κλιμάκια

– 143 εκατ. ευρώ (από το 2018 κα μετά) από μισθολογικές ωριμάνσεις

– 25 εκατ. ευρώ  από την αύξηση των επιδομάτων ευθύνης στους προϊσταμένους

– 15 ως 46 εκατ. ευρώ λόγω της καθιέρωσης της «προωθημένης» μισθολογικής εξέλιξης (ενός «πριμ παραγωγικότητος» δηλαδή) λόγω αξιολόγησης.

– Άγνωστη δαπάνη από τη σύνδεση των αμοιβών με συγκεκριμένα καθήκοντα

2.Μειώσεις δαπανών:

– Ούτε 5 εκατομμύρια (αν και στην έκθεση του ΓΛΚ δεν αναφέρεται κανένα ποσό) από τον περιορισμό των περιοχών όπου υπάλληλοι λαμβάνουν «επίδομα παραμεθορίου περιοχών».

– 4,5 εκατ. ευρώ από την κατάργηση της αποζημίωσης των συλλογικών οργάνων

Αντί άλλης ερμηνείας πάντως για την «τρύπα» που ανοίγει στον προϋπολογσμό, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου υποστηρίζει ότι «οι προκαλούμενες δαπάνες από την εφαρμογή του νέου Μισθολογίου καλύπτονται πλήρως από τις προβλεφθείσες στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2015-2018 δαπάνες από:

– Τη βαθμολογική και  μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων

– Τη μη χορήγηση κινήτρων επίτευξης στόχων και δημοσιονομικών στόχων και

– Την απομείωση της προσωπικής διαφοράς».

Με την διαφορά όμως ότι η μείωση της προσωπικής διαφοράς (ενν. σε εφοριακούς, δικαστικούς κλπ) εξουδετερώνεται από τη μη χορήγηση των κινήτρων, αφού οι υπάλληλοι κράτησαν το 1/3 της προσωπικής διαφοράς με «ισοδύναμο» μέτρο την μη χορήγηση των κινήτρων επίτευξης στόχων.

Συνεπώς δημιουργεί απορίες πώς μπορεί να καλυφθεί τελικά το «κενό» των περίπου 150 εκατ. ευρώ που ανοίγει το 2016 ή 300 εκατ. ευρώ το 2018, από τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση.

Αλλες ρυθμίσεις

Στο νομοσχέδιο ορίζεται μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) στη δαπάνη των δημόσιων νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Το όριο των δαπανών αυτών πάνω από τo οποίo θα εφαρμόζεται claw back θα είναι 570 εκατ. ευρώ για το 2016, 550 εκατ. ευρώ για το 2017 και 530 εκατ. ευρώ για το 2018.

Ρυθμίζονται, επίσης, θέματα προστασίας της αμπελουργίας και του όρου τοπικού οίνου και θεσπίζεται πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ για τα οινολογικά εργαστήρια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου ως την Τρίτη το βράδυ προκειμένου στη συνέχεια να συνεδριάσει το Euroworking Group και να εγκρίνει την καταβολή της υποδόσης του ενός δισ. ευρώ προς τη χώρα μας.

πηγή: Ημερησία

Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.