Τρία ιδιωτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 605 εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται από την Αιτωλοακαρνανία στο «πακέτο Γιούνκερ». Πρόκειται για έργα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα εκτός από το μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο αντλησοταμιευτικών συστημάτων της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» στον ορεινό Βάλτο κοντά στη λίμνη Κρεμαστών, αφορούν ακόμη δύο μεγάλα αιολικά πάρκα, το ένα μεταξύ των δήμων Αμφιλοχίας και Αγρινίου στο βουνό Πεταλάς και το άλλο στην ορεινή Ναυπακτία. Σημειωτέον ότι δεν έχει προταθεί κάποιο δημόσιο έργο τουλάχιστον ακόμη που να αφορά την Αιτωλοακαρνανία.

αιολικόΜεταξύ των Δήμων Αμφιλοχίας και Αγρινίου στη θέση “Πεταλάς” ο Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) προϋπολοσμού 57,1 εκατ. ευρώ  και ισχύος 48MW  της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» -συμεφερόντων του Ομίλου Μυτηλιναίου- θα έχει 24 ανεμογεννήτριες ισχύος 2MW η καθεμία. Ενώ θα έχει και η ετήσια παραγωγή 111.974 MWh. Η κατασκευή του αιολικού θα απαιτήσει 18 μήνες, ενώ το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο. Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή του Πεταλά είναι χαρακτηρισμένη ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής.

Το έργο «Αντλησοταμίευσης» της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με προϋπολογισμό 501.830.000 ευρώ που αφορά αντλησοταμιευτικά συστήματα αποθήκευσης και παραγωγής ενέργειας, ισχύος 587 MW, στον Αχελώο μεταξύ των τεχνητών λιμνών Κεμαστών και Καστρακίου. ΥΗΕ χαρτης Αχελώος ΦτΠΤο έργο «Σύστημα Αντλησοταμίευσης στην Αμφιλοχία» αποτελείται από δύο ξεχωριστούς ταμιευτήρες τοποθετημένους σε υψηλότερη στάθμη, «Άγιος Γεώργιος» και «Πύργος», καθώς και έναν κοινό ταμιευτήρα σε χαμηλότερη στάθμη, την υφιστάμενη λίμνη Καστρακίου (ιδιοκτησία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού-ΔΕΗ).Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε δύο ανεξάρτητους σταθμούς παραγωγής κοντά στη βορειοανατολική όχθη της λίμνης Καστρακίου. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος είναι περίπου 590 MW και η καθαρή ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι 705 GWh. Ο ταμιευτήρας Άγιος Γεώργιος έχει ωφέλιμο όγκο περίπου 5 x 106 m3, εγκατεστημένη ισχύ (λειτουργία γεννητριών): 370 MW (4 αναστρέψιμες μονάδες), εγκατεστημένη ισχύ (λειτουργία αντλιών): 403 MW. Ο ταμιευτήρας Πύργος έχει ωφέλιμο όγκο περίπου 2 x 106 m3, εγκατεστημένη ισχύ (λειτουργία γεννητριών): 231 MW (2 αναστρέψιμες μονάδες), εγκατεστημένη ισχύ (λειτουργία αντλιών): 237 MW.

αιολικά (1)Στην Ορεινή Ναυπακτία το έργο της εταιρείας «Μακρυνόρος Α.Ε.», συμφερόντων του Ομίλου Μυτηλιναίος, προϋπολογισμού 46.3 εκατ. ευρώ αφορά την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση «Μακρυνόρος» αποτελούμενο από 20 ανεμογεννήτριες, ονομαστικής ισχύος 2 MW η καθεμία και τάσεως 690V. Η συνολική ισχύς του αιολικού πάρκου θα είναι 40MW. Η συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να είνα 95.296MWh περίπου που θα διατίθεται αποκλειστικά στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η θέση χωροθέτησης του έργου εντοπίζεται στα σύνορα των ∆.Ε. Πυλλήνης και Αποδοτίας της περιοχής της Ορεινής Ναυπακτίας, εκτός ενός μικρού τμήματος που χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήμου ∆ωρίδας.

πηγή: agrinioculture.gr

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.