Συνεδριάζει την  Τρίτη 14-6-2016 και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ι.Π. Μασολογγίου.

   Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούν:

1.        Εγκατάσταση και ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ) Δήμου Ιεράς Πόλεως  Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
2.        Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» – Άξονας Προτεραιότητας 14 “Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΑ)”  (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
3.        Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου  Γουριάς” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
4.        Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Εργασίες Αποκατάστασης στο δρόμο Αγριλιά – Αγ. Γεώργιος ” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
5.        Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας για την εξαγορά οικοπέδου για την διάνοιξη της οδού Τσόγκα στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
6.        Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση δημοτικού σχολείου Πενταλόφου” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
7.        Έγκριση επικαιροποιημένου εγχειριδίου και εφαρμογής αυτού για την απόδειξη της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
8.        Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με σχετικά με την συγκρότηση  της επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων  Δήμου Μεσολογγίου  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
9.        Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την αποπεράτωση οδού Λάσκαρη – προέκταση του έργου με βυθιζόμενες μπάρες ζαρντινιέρες παγκάκια κλπ (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
10.    Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την τοποθέτηση πινακίδας (επί της πόρτας ) για γκαράζ – κλειστή θέση στάθμευσης (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
11.    Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας “Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.” (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
12.    Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής εταιρείας της Π.Δ.Ε.  (ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.) (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
13.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανέγερση 2ου Λυκείου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
14.    Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου “Έργα αποχέτευσης ομβρίων σε Βίγλα Μεσολογγίου στη περιοχή Ο.Τ. Δ59- Ο.Τ. Δ60” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
15.    Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου “ Ύδρευση σε περιοχές Καλλονή, Βίγλα , Άγ. Δημήτριο Μεσολογγίου”  (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
16.    Έγκριση παράτασης επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Νεοχωρίου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
17.    Διόρθωση της υπ’αριθμ. 317/2015 απόφασή μας περί επιστροφής τάφων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
18.    Συμπλήρωση-διόρθωση της υπ’αριθμ. 37/2016 απόφασή μας περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεση αξιολόγησης  προσφορών και αποτελεσμάτων για προμήθειες και εργασίες έτους 2016, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
19.    Συμπλήρωση- τροποποίηση της υπ’αριθμ. 78/2016 απόφασή μας ως προς τον επαναπροσδιορισμό θέσης  υπαίθριου εμπορίου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
20.    Συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ’αριθμ. 80/2016 απόφασή μας περί έγκρισης απολογισμών Α/θμιας σχολικής επιτροπής έτους 2015   (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
21.    Συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ’αριθμ. 13/2016 απόφασή μας περί ορισμού γραμμ. υποστήριξης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
22.    Κατανομή ποσού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
23.    Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
24.    Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

25.    Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.