Συνεδριάζει την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο, (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας)  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αποδοχή ποσού για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 2. Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με ανέγερση παρεκκλησίου αφιερωμένο στον Όσιο Ευγένιο τον Αιτωλό (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. – Αντιδήμαρχος).
 3. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημιώσεις ιδιοκτησιών (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργ. – Αντιδήμαρχος).
 4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2016 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 6. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων/νος – Δημοτ. Σύμβουλος).
 7. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Πενταλόφου” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αποχέτευση Δήμου Οινιαδών” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαγράμμιση δημοτικών οδών Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 11. Τροποποίηση στοχοθεσίας για το Β΄ Εξάμηνο 2016 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 12. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 13. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (εισηγητής κ. Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 14. Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 15. Έγκριση μίσθωσης ιχθυοτροφείου Βόρεια-Ανατολικής Κλείσοβας και Διαύλου Κλείσοβας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 16. Έγκριση μετακίνησης κ.κ. Δημάρχου και Δημ. Συμβούλων στο εξωτερικό (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Αποχέτευση λυμάτων Κατοχής” (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 18. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση κεντρικής οδού Νεοχωρίου” (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 19. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής εκτίμησης για την εξαγορά ρυμοτομούμενου τμήματος επί της οδού Tσόγκα στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 20. Έγκριση συμμετοχής σε έκθεση εναλλακτικού τουρισμού που θα διεξαχθεί στη Ναύπακτο τον 10/2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 21. Εγκρίσεις εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 22. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 23. Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 24. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.