Γίνεται γνωστό  ότι σήμερα ημέρα Τρίτη 20-10-2015, αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των Εγκριθέντων και Απορριφθέντων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού  του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, (Ελ. Βενιζέλου 1) και στα σημεία εξυπηρέτησης των Δημοτικών Ενοτήτων Αιτωλικού και Οινιαδών.

Οι απορριφθέντες έχουν δικαίωμα ένστασης εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή από την:

 

21/10/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 27/10/2015,ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ.

 

Το έντυπο της ένστασης θα διατίθεται από τα σημεία εξυπηρέτησης που έχουν οριστεί από το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και τις ενστάσεις θα παραλαμβάνουν οι πιστοποιημένοι χρήστες  στα κάτωθι σημεία εξυπηρέτησης.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Δ/νση.ΠΛ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΙΑΚΑΤΑ 1 Αρμόδιος  ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ   ημέρες: ΤΕΤΑΡΤΗ-ΤΡΙΤΗ Ώρες 9:00 Έως 13:00 Τηλέφωνο: 2632360205/60218

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

Δ/νση.ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Αρμόδιος  ΦΡΑΓΚΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ημέρες: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρες 9:00 Έως 13:00 Τηλέφωνο: 2632360013

 

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δ/νση.ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1  Αρμόδιος ΣΤΑΘΕΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ  ημέρες: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρες 9:00 Έως 13:00 Τηλέφωνο: 2631363400

 

 

Δ/νση.ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1  Αρμόδιος  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ  ημέρες: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρες 9:00 Έως 13:00 Τηλέφωνο: 2631363437

 

 

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δ/νση.ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1  Αρμόδιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ημέρες: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρες 9:00 Έως 13:00 Τηλέφωνο: 2631363437

 

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δ/νση.ΣΠ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 23  Αρμόδιος ΔΟΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  ημέρες: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρες 9:00 Έως 13:00 Τηλέφωνο: 2631362307

 

 

Η ένσταση κατατίθεται εντύπως, και πρέπει να  φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου, αποδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα και θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν του λόγους του οποίους επικαλείται.

 

 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.