Διαβάστε την Ερώτηση που κατέθεσαν χθες Τετάρτη 3/2 οι κ.κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και Γιώργος Αρβανιτίδης, Βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη αναφορικά με τη σύσταση  οργανικών θέσεων για υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη

 

Θέμα: Σύσταση οργανικών θέσεων για υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κύριε Υπουργέ,

Με την παράγραφο 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του Ν. 4174/2013, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και διεύθυνση εκπαίδευσης, που υποχρεωτικά μετατάσσονται στις οριζόμενες στην ίδια απόφαση κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης, θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενουμένων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας.

Με βάση τις διατάξεις αυτές και δυνάμει αλλεπάλληλων υπουργικών αποφάσεων, μετατάχθηκαν υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 από τη Β/θμια στην Α/θμια Εκπαίδευση σε σχολεία διαφόρων περιοχών, τις ανάγκες των οποίων αδιαλείπτως καλύπτουν μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, παρ’ ότι, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, ήταν προφανής η υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας για την άμεση σύσταση οργανικών θέσεων, ισάριθμων με τους υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,  η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας δεν τηρήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013 -2014, από τις οριστικές τοποθετήσεις του οποίου τούτοι εξαιρέθηκαν. Το γεγονός μάλιστα ότι με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου, Νοεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015 κλήθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί που είχαν μεταταγεί όπως παραπάνω αναφέρεται, να υποβάλλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης, όπως και έπραξαν, εντείνει τις ευθύνες του Υπουργείου, δεδομένου ότι τούτο αδράνησε να ορίσει τις οργανικές θέσεις με την έκδοση σχετικής απόφασης.

Έτσι οι εκπαιδευτικοί αυτοί βρίσκονται μέχρι σήμερα σε κατάσταση προσωρινότητας με προφανείς τις λειτουργικές, παιδαγωγικές, ατομικές ή οικογενειακές συνέπειες εξαιτίας της άρνησης, άλλως ανεξήγητης καθυστέρησης του Υπουργείου να ενεργήσει τα νόμιμα.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδόθηκε η 137644/Ε1/03-09-2015 εγκύκλιος – απόφαση με την οποία δίδονται οδηγίες προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις  εκπαιδευτικών που εκκρεμεί η τοποθέτησή τους, αντιθέτως δε οι υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 τοποθετούνται σε προσωρινές θέσεις, με την επίκληση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η σύσταση των οργανικών θέσεών τους.

Έτσι, το Υπουργείο Παιδείας κρατά για τρίτο συνεχές έτος σε ομηρία τους εκπαιδευτικούς αυτούς και δεν ολοκληρώνει τη διαδικασία ορισμού όλων των οργανικών θέσεων, παρ’ ότι οι παραπάνω εκπαιδευτικοί από την υποχρεωτική μετάταξή τους από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (50200/Δ1/4-5-2012 Κ.Υ.Α., Ν. 4172/2013 άρθρο 87 παρ. 11), καλύπτουν τις ανάγκες που αντιστοιχούν στις θέσεις για τις οποίες το Υπουργείο ολιγωρεί να τις ορίσει ως οργανικές.

Είναι προφανής η υποχρέωση του  Υπουργείου να συστήσει άμεσα τις αναγκαίες και προβλεπόμενες ουσιαστικώς κατά νόμο οργανικές θέσεις και να διαθέσει αυτές στους υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 ειδικοτήτων, έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί η εύρυθμη και σταθερή λειτουργία των οικείων σχολικών τμημάτων, αντί της προσωρινότητας που μέχρι σήμερα υπάρχει, αλλά και να εκλείψει η εύλογη ανασφάλεια των εκπαιδευτικών αυτών.

Να σημειωθεί δε ότι από τον κατά νόμο ορισμό οριστικών οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς της παραπάνω κατηγορίας δεν προκύπτει δημοσιονομικό κόστος, δεδομένου ότι αυτοί μέχρι και σήμερα που υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές που θα ελάμβαναν αν είχαν ενταχθεί σε οργανικές θέσεις.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

Πού οφείλεται η καθυστέρηση σύστασης των σχετικών οργανικών θέσεων των υποχρεωτικώς μεταταχθέντων εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ;

Ποιος ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την επίλυση του ζητήματος που ταλαιπωρεί τους ανωτέρω μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς ; Σκοπεύετε να προβείτε στη σύσταση των σχετικών οργανικών θέσεων και με ποιο χρονοδιάγραμμα ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

 

Γιώργος Αρβανιτίδης

Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.