Η Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σήμερα 20 Οκτωβρίου 2015, αναρτά στην Κεντρική Υπηρεσία (Διοικητήριο στο Μεσολόγγι-πίνακας ανακοινώσεων-ισόγειο) και στο Αγρίνιο στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων και Τσιτσιμελή, στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Αγρινίου (2ος όροφος), τον πίνακα που προέκυψε μετά την επεξεργασία των υποβληθέντων  αιτήσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Ο πίνακας κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης /ΕΙΕΑΔ και περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και την ένδειξη «εγκεκριμένη ή απορριφθείσα».

Οι απορριφθέντες έχουν δικαίωμα ένστασης.

Οι πιστοποιημένοι χρήστες των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας από αύριο Τετάρτη 21/10/2015  και για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες συνολικά, έως και την Τρίτη 27-10-2015, θα παραλαμβάνουν ενστάσεις (ειδικό έντυπο ένστασης) και δικαιολογητικά.

Οι ενστάσεις θα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και θα συνοδεύονται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών προς απόδειξη των επικαλούμενων λόγων της ένστασης.

Σημεία εξυπηρέτησης απορριφθέντων (για υποβολή ένστασης):

1) ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:

-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ:

 • Δ/νση : Πλ. Γρηγορίου Λιακατά 1, 30400 Αιτωλικό Αρμόδιος : Κοντομίχαλου Ειρήνη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος υπάλληλος: Κοντομίχαλου Ειρήνη

Τηλέφωνο : 2632360205, 2632360218

Δ/νση: Πλ. Γρηγορίου Λιακατά 1, 30400 Αιτωλικό

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος: www.messolonghi.gov.gr

-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ:

 • Δ/νση : Δημοτική Ενότητα Νεοχωρίου Αρμόδιος : Φραγκαναστάση Παρασκευή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος υπάλληλος: Φραγκαναστάση Παρασκευή

Τηλέφωνο : 2632360013

Δ/νση: Δημοτική Ενότητα Νεοχωρίου, 30001 Νεοχώρι

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος: www.messolonghi.gov.gr

-ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:

 • Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι, Αρμόδιος: Ζαΐμη Ευστρατία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος υπάλληλος: Ζαΐμη Ευστρατία

Τηλέφωνο : 2631363432

Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος www.messolonghi.gov.gr

 • Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι ,Αρμόδιος υπάλληλος: Σταθάτος Ασημάκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος υπάλληλος : Σταθάτος Ασημάκης

Τηλέφωνο : 2631363400

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι,

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος www.messolonghi.gov.gr

 • Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι ,Αρμόδιος υπάλληλος: Ξανθοπούλου Κωνσταντίνα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος υπάλληλος : Ξανθοπούλου Κωνσταντίνα

Τηλέφωνο : 2631363437

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι,

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος www.messolonghi.gov.gr

 • Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι ,Αρμόδιος υπάλληλος: Δημητρίου Ευαγγελία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος υπάλληλος : Δημητρίου Ευαγγελία

Τηλέφωνο : 2631363437

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 1, 30200 Μεσολόγγι,

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος www.messolonghi.gov.gr

 • Δ/νση : Σπύρου Τρικούπη 23, 30200 Μεσολόγγι ,Αρμόδιος: Δούρος Νεκτάριος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος υπάλληλος : Δούρος Νεκτάριος

Τηλέφωνο : 2631362307

Δ/νση: Σπύρου Τρικούπη 23, 30200 Μεσολόγγι,

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος www.messolonghi.gov.gr

2) ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 • Δ/νση : Βόνιτσα Αιτωλ/νίας, 32000 Αρμόδιος υπάλληλος: Χασκή Μαρία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος υπάλληλος : Χασκή Μαρία,

Τηλέφωνο: 2643360113-60121

Δ/νση: Βόνιτσα Αιτωλ/νίας, 32000

e-mail: [email protected] , [email protected]

Δικτυακός τόπος:   www.aktio-vonitsa.gov.gr

 • Δ/νση : Κατούνα Αιτωλ/νίας 3004, Αρμόδιος υπάλληλος: Θεοδωρέλος Ελευθέριος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος υπάλληλος: Θεοδωρέλος Ελευθέριος

Τηλέφωνο: 2646031931-31214

Δ/νση: Κατούνα Αιτωλ/νίας 3004

e-mail: [email protected]

Δικτυακός τόπος:   www.aktio-vonitsa.gov.gr

3) ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

 • Δ/νση: Δημαρχείο, Πλ. οικ. Νικολίτσα, 300 08 Θέρμο Αρμόδιος : Γλαβάς Σωτήριος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Γλαβάς Σωτήριος

Τηλέφωνο: 2644360100

Δ/νση Δημαρχείο, Πλ. οικ. Νικολίτσα, 300 08 Θέρμο

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος: www.thermo.gov.gr

4) ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 • Δ/νση : Φαρμάκη 26, 30300 Ναύπακτος Αρμόδιοι υπάλληλοι: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία, Μίχου Βασιλική, Πολυζώη Σταμάτα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Χωραφά Σταυρούλα –Μαρία

Τηλέφωνο : 2634027026

Δ/νση: Φαρμάκη 26, 30300 Ναύπακτος

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος: www.nafpaktos.gr

5) ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 • Δ/νση: Δημαρχείο Δήμου Ξηρομέρου, 30006 Αστακός, Αρμόδιος υπάλληλος: Τσελεπή Λαμπρινή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος υπάλληλος: Τσελεπή Λαμπρινή

Τηλέφωνο : 2646360540-1

Δ/νση: Δημαρχείο Δήμου Ξηρομέρου, 30006 Αστακός

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος www.dimosxiromerou.gr

6) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 • Δ/νση: Αρχ. Δαμασκηνού 10, 30200 Μεσολόγγι, Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαμπάνης Χριστόφορος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαμπάνης Χριστόφορος,

Τηλέφωνο : 2631022421(-4)

Δ/νση: Αρχ. Δαμασκηνού 10, 30200 Μεσολόγγι

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος:  www.imaa.gr

 • Δ/νση: Καραϊσκάκη 20, πεζόδρομος, 1ος όροφος 30100 Αγρίνιο, Αρμόδιος υπάλληλος: Καζαντζής Νικόλαος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος υπάλληλος: Καζαντζής Νικόλαος

Τηλέφωνο : 2641058458

Δ/νση: Καραϊσκάκη 20, πεζόδρομος, 1ος όροφος 30100 Αγρίνιο

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος:  www.imaa.gr

7) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

 • Δ/νση : Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Γ. Αθανασιάδη-Νόβα 1, 30300 Ναύπακτος, Αρμόδιοι: π. Θωμάς Βαμβίνης, Χρήστος Μάινος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιοι: π. Θωμάς Βαμβίνης, Χρήστος Μάινος

Τηλέφωνο : 2634027207, 2634023258

Δ/νση:  Γ. Αθανασιάδη-Νόβα 1, 30300 Ναύπακτος

e-mail : [email protected], [email protected], [email protected]

8) ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 • Δ/νση : Αιτωλικού 81, 30200 Μεσολόγγι, Αρμόδιος υπάλληλος: Λύρου Χριστίνα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος υπάλληλος : Λύρου Χριστίνα

Τηλέφωνο : 2631024968,

Δ/νση: Αιτωλικού 81, 30200 Μεσολόγγι

e-mail : [email protected] , [email protected]

Δικτυακός τόπος: www.seliveio.gr

9) ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ

 • Δ/νση : Β.E Πλαστήρα 9, 30300 Ναύπακτος, Αρμόδιος υπάλληλος: Παναγιωτόπουλος Γρηγόριος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος: Παναγιωτόπουλος Γρηγόριος

Τηλέφωνο : 2634027313

Δ/νση: Β.Ε. Πλαστήρα 9, 303 00 Ναύπακτος

e-mail : [email protected]

Δικτυακός τόπος : www.alkyoni-amea.gr

10) ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ

 • Δ/νση : Βαλτινού και Μεσολογγίου (γωνία), 30100 Αγρίνιο, Αρμόδιος: Τσιούνη Μαρία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιος υπάλληλος: Τσιούνη Μαρία

Τηλέφωνο : 2641059517

Δ/νση: Βαλτινού και Μεσολογγίου (γωνία), 30100 Αγρίνιο

e-mail : [email protected]

 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.