Διαβάστε το σχετικό δελτίο τύπου.

Τό Σάββατο τό βράδυ, μετά τόν ἁγιασμό τοῦ ἀνακαινισμένου Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοπαναγιᾶς (βλ. σχετικό δελτίο τύπου), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό τοῦ Σαββάτου καί στήν Ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων στήν Θεοτόκο στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἀντιρρίου. Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό ἀσύλληπτο θεολογικό βάθος τῆς Θεοτόκου, στό ὁποῖο ἐπί αἰῶνες προσπαθοῦν νά ἐμβαθύνουν οἱ θεοφόροι Πατέρες. Συνεχάρη τόν Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ γιά τήν διοργάνωση τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων καί γιά τό γεγονός ὅτι στό τέλος τοῦ μηνός Αὐγούστου θά ὑποδεχθῆ ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος φιλοτεχνημένο ἀντίγραφο θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία θά εὐλογῆ τήν Ἐνορία. Μετά τά Ἐγκώμια ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου μέ πάνδημη συμμετοχή.

Ἄς σημειωθῆ ὅτι ἡ εὐλογημένη αὐτή ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων τελεῖται καί σέ ἄλλες Ἐνορίες, ὅπως στήν Ἀράχωβα τῆς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας, στήν Παναξιώτισσα Γαυρολίμνης κ.ἀ.
*
Τήν Κυριακή ἡμέρα τῶν Προερτίων τῆς Κοιμήσεως ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στήν Ἐνορία τῆς Ἄνω Χώρας, ἡ ὁποία καί τό καλοκαίρι δέχεται ἕναν μεγάλο ἀριθμό ἐπισκεπτῶν. Ὁ παραδοσιακός Ναός τοῦ χωριοῦ ἑλκύει τούς ἐπισκέπτες ὄχι μόνον γιά νά τόν θαυμάσουν ἐξωτερικά, ἀλλά καί γιά νά προσευχηθοῦν σέ αὐτόν. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνέλυσε τόν στίχο τοῦ προεορτίου κοντακίου «Χαῖρε Παρθένε, Χριστιανῶν τό καύχημα» μιλώντας γιά τό ὑπερύμνητο πρόσωπο τῆς Θεοτόκου, πού ἀποτελεῖ τό ἄνθος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους πού προσφέρθηκε στόν Θεό καί ὁ Θεός τήν ἐπέλεξε γιά Μητέρα Του. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε μέ φροντίδα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου μνημόσυνο τοῦ Παναγιώτη Λυκογιάννη, εὐεργέτη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
*

Τήν Παραμονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τελέσθηκε πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης, τήν «Κιβωτό τῆς Ναυπακτίας». Συμμετεῖχαν οἱ ἀδελφοί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἡγούμενο π. Πολύκαρπο Παστρωμᾶ, πού εἶχαν τήν ἱερατική διακονία καί τήν διακονία τοῦ ψαλτηρίου, τοπικοί ἄρχοντες, ὅπως ὁ Βουλευτής κ. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, καί δημοτικοί Σύμβουλοι, καί πολλοί προσκυνητές πού ἀνέβηκαν νά προσκυνήσουν τήν εἰκόνα Της. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του μίλησε γιά τήν δόξα τῆς Θεοτόκου, σύμφωνα μέ τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων ἅγιο Μόδεστο. Ἀνέλυσε θεολογικούς λόγους τοῦ ἁγίου, ὁ ὁποῖος ὀνομάζει τήν Παναγία «οἰκία θεότευκτος», λέγει ὅτι ἡ Παναγία μέ τήν Κοίμησή της «μετεμφυτεύθη ἀπό δόξης εἰς δόξαν», δηλαδή στήν «μονή»-Φῶς τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὅπου «εὐφραίνεται ἀπό τόν καινόν οἶνον τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου», ἤτοι τοῦ Χριστοῦ καί ζωογονεῖται ἀπό τόν Ἄρτο τῆς Ζωῆς. Καί ἐμεῖς μποροῦμε νά συμμετέχουμε στήν δόξα αὐτή τῆς Παναγίας, εἰσερχόμενοι στήν οἰκία τοῦ Θεοῦ, τήν Ἐκκλησία, τρεφόμενοι μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί προσευχόμενοι στόν Κύριο τῆς δόξης. Μέσα ἀπό τήν προοπτική αὐτή, εὐχήθηκε νά ἁπαλυνθῆ ὁ πόνος καί τά βιωτικά καί ἄλλα βάρη τῶν πιστῶν καί ὑμνητῶν τῆς Παναγίας.
*
Τήν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα ἱστορικό καί μνημειώδη Ἱερό Ναό τῆς Παναξιώτισσας στήν Γαυρολίμνη Ναυπακτίας. Πρόκειται γιά Ναό τοῦ 10ου αἰῶνος μ.Χ. πού διατηρεῖται ἄθικτος πάνω ἀπό 10 αἰῶνες. Ἡ θεία Λειτουργία τελέσθηκε σέ πανηγυρική καί κατανυκτική ἀτμόσφαιρα. Στό τέλος, τελέσθηκε ἀρτοκλασία , καί ἔγινε τό θεῖο κήρυγμα στήν ὕπαιθρο, ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τό τροπάριο «διά τοῦτο χαίρουσι, μητέρες καί θυγατέρες καί νύμφαι Χριστοῦ», λέγοντας ὅτι ἡ Παναγία ἦταν θυγατέρα καί μητέρα καί νύμφη τοῦ Χριστοῦ, καί κατά ἀνάλογο τρόπο μποροῦν καί οἱ πιστοί νά γίνουν παιδιά καί μητέρες καί νύμφες τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά ἑορτάζουν ἐπάξια τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε σέ Οἰκονόμο τόν Ἐφημέριο Γαυρολίμνης π. Ἰωάννη Γιαννακόπουλο, ἐπαινώντας τον γιά τό φρόνημά του καί τήν φροντίδα του γιά τό ποίμνιο, καί ἀναγνώστη τόν μαθητή Λυκείου Παναγιώτη Φουσέκη.

Συμμετεῖχαν στήν πανήγυρη ὁ Βουλευτής κ. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, ὁ ἑορτάζων Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Παναγιώτης Λουκόπουλος καί μεγάλο πλῆθος πιστῶν.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.