Με συνολικά 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα, στις 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η ενημέρωση για το πρόγραμμα Leader από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρο της «Αιτωλικής Αναπτυξιακής», Γιώργο Σιαμαντά, η ενημέρωση που θα υπάρξει για το θέμα της φιλοξενίας προσφύγων στο Δήμο Ναυπακτίας από τον αντιδήμαρχο Γιάννη Ράπτη, καθώς και η διοργάνωση της εκδήλωσης για τη Μεγάλη Παρασκευή.

Αναλυτικά η ατζέντα της συνεδρίασης:

 1. Ενημέρωση για πρόγραμμα Leader περιόδου 2007-2013.(εισηγητής κ.Σιαμαντάς).

 2. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 3ου δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου, με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 5) προϋπολογισμού 255.561,36 € (με το ΦΠΑ). (εισηγητής κ. Καρακώστας).

 3. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 7ου δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου, με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 5) προϋπολογισμού 333.488,83 € (με το ΦΠΑ). (εισηγητής κ. Καρακώστας).

 4. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αποκαύκου 12 της Δ.Κ. Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Καρακώστας)

 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Συντήρηση και ανύψωση σχαρών, φρεατίων Δ.Ε. Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Καρακώστας).

 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Συντήρηση & αποκατάσταση κτιρίου Ξενία». (εισηγητής κ. Καρακώστας).

 7. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» (εισηγητής κ. Καρακώστας).

 8. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» (εισηγητής κ. Καρακώστας).

 9. Έγκριση πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ)”» (εισηγητής κ. Καρακώστας).

 10. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) με θέμα «Τεχνικογεωλογική μελέτη του οικισμού Περίστα του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας).

 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Ελατούς, Άνω Χώρας, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων, Αμπελακιώτισσας, Πόδου της ΔΕ Αποδοτίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας).

 12. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία τκ Καταφυγίου, Αναβρυτής, Κεντρικής, Ελατόβρυσης, Καλλονής, Κυδωνιάς, Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ» του αναδόχου Σταυρόπουλου Χρήστου. (εισηγητής κ. Καρακώστας).

 13. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

 14. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

 15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016 (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

 16. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

 17. Τροποποίηση της 254/2015 απόφασης Δ.Σ «περί ορισμού αρμοδίων για την υπογραφή επιταγών, έκδοσης μπλοκ επιταγών και για την διαδικασία έκδοσης αυτών». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

 18. Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

 19. Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

 20. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2016 (περισυλλογή αδέσποτων ζώων). (εισηγητής κ. Σύψας).

 21. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών έτους 2016 (έκτακτων αναγκών) στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Σύψας).

 22. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2016 (πυροπροστασία). (εισηγητής κ. Σύψας).

 23. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2016 (ναυαγοσώστες). (εισηγητής κ. Σύψας).

 24. Ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτωνρογραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016. (εισηγητής κ. Σύψας).

 25. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στο πλαίσιο προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». (εισηγητής κ. Σύψας).

 26. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016. (εισηγητής κ. Σύψας).

 27. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016. (εισηγητής κ. Σύψας).

 28. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας την ημέρα εορτασμού της 187ης επετείου για την Απελευθέρωση της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Ράπτης).

 29. Διοργάνωση εκδήλωσης Μεγάλης Παρασκευής. (εισηγητής κ. Ράπτης).

 30. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. (εισηγητής κ. Ράπτης).

 31. Ενημέρωση για την φιλοξενία προσφύγων στο Δήμο μας ” (εισηγητής κ. Ράπτης).

 32. Έκδοση απόφασης για καθορισμό ή μη θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Δάφνης – Δ.Ε. Ναυπακτίας του Δήμου Ναυπακτίας. ( εισηγητής κ. Σύψας).

 33. Έκδοση απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Λιμνίτσας – Δ.Ε. Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σύψας).

 34. Αίτημα Συνδέσμου 1ης ΓΕΝ για σύναψη προγραμματικής σύμβασης για διεξαγωγή του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» (ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) για 30 μήνες. (εισηγητής κ. Σαλαμούρας).

 35. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ Σ Δ) Δήμου Ναυπακτίας και Δήμο Θέρμου (περιοχή παρέμβαση 1ης ΓΕΝ) όπως διαμορφώθηκε μετά την δημόσια διαβούλευση και τις παρατηρήσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. (εισηγητής κ. Σαλαμούρας).

36. Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ στην TK Νεοχώρι, Πλατάνου ( εισηγητής κ. Κοτσανάς).

37. Ορισμό δύο λογιστών-ελεγκτών που θα διενεργήσουν τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (ΚΕΔΝ) για το έτος 2015 και θα ορίσει την αμοιβή τους. (εισηγητής κ. Κονίδας).

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.