Συνεδριάζει τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου στις 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας, με συνολικά 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά η ατζέντα της συνεδρίασης:

1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Κ Ναυπάκτου» προϋπολογισμού 9.756,10 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (εισηγητής κ. Καρακώστας)
2. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε Πλατάνου», προϋπολογισμού 9.756,10 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Δ.Ε Πυλλήνης (Ελευθέριανη, Παλαιόπυργος, Ανθόφυτο, Γάβρος», προϋπολογισμού 32.520,32 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (εισηγητής κ. Καρακώστας)
4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ», προϋπολογισμού 24.390,24 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ Δ.Ε Αποδοτίας», προϋπολογισμού 30.894,31 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Δ.Ε Πλατάνου (Αχλαδόκαστρου, Χώμορη, Πλάτανος, Περίστας) (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία σύνδεσης 24ης Ε.Ο – Καστανιάς (Α΄ Φάση)» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017 (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017 (εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ 258, τομέας Ε, Δυτικές Επεκτάσεις (εισηγητής κ. Καρακώστας)
11. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ 341, τομέας Ε, Ανατολικές Επεκτάσεις (εισηγητής κ. Καρακώστας)
12. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή κτιρίων Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
13. Υποβολή  πρότασης   για την χρηματοδότηση της πράξης Αστική Αναγέννηση της Καστρόπολης Ναυπάκτου με αναβάθμιση των Αστικών Πτερύγων» (ΜΙS 384631), στην  ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  του  Ε. Π.  «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»  2014-2020  άξονα  προτεραιότητας 5 Δράση 6 με  τίτλο «Δράση 6.e.1.1-a Δράσεις αστικής ανάπτυξης  Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της  προηγούμενης προγραμματικής  περιόδου». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
14. Αίτημα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου για παραχώρηση της απλής χρήσης των χώρων Ψανής και Γριμπόβου στον Δήμο Ναυπακτίας, για τοποθέτηση παιχνιδιών για την αναψυχή παιδιών. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
15.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
16. Ανάθεση και σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
17. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
18. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών λόγω διαφωνίας μέλους επιτροπής παραλαβής, για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων του δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
19. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
20. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού 2016. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
21. Έγκριση διενέργειας προμηθειών. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
22. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
23. Παράταση της δωρεάν παραχώρησης ακινήτου για την στέγαση του συλλόγου ατόμων με ειδικές ανάγκες «Αλκυόνη». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
24. Έγκριση για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Στράνωμα ΔΕ Πυλλήνης Θέση Πόριαρη- Λουτροπήγή Στάχτης. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
25. Τοποθέτηση βοηθητικής επαφής στη Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
26. Έγκριση μνημονίου «Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» στο δήμο Ναυπακτίας έτους 2015-2016 (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
27. Έγκριση μνημονίου «Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» στο δήμο Ναυπακτίας έτους 2015-2016 (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση 1ου σταδίου φάση Β΄ του έργου ΧΥΤΑ Ναυπάκτου- Κατασκευή κύτταρου 2ης χρονικής περιόδου» (εισηγητής κ. Κοτσανάς )
29. Σύσταση τριμελούς Επιτροπής για τον καθορισμό δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαίου Δ.Ε. Αποδοτίας. (εισηγ. κ.Κοτσανάς).
30. Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης όσον αφορά το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 2015-2016 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (εισηγητής κ. Ράπτης)
31. Έγκριση εγγραφών νηπίων- βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (εισηγητής κ. Ράπτης).
32. Συνδιοργάνωση δράσης οικοθεάτρου έτους 2016. (εισηγητής κ. Ράπτης).
33. Διοργάνωση εκδήλωσης με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (εισηγητής κ. Ράπτης).
34. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της Δ.Ε. Πυλήνης. (εισηγ.κ. Σύψας).
35. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα με ανάπτυξη ενός (1) ειδικού διασκευασμένου τραπεζιού, εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κατηγορία ΙV – επιχείρηση παροχής υπηρεσιών- Υποκατηγορία Α2- Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος», ιδιοκτησίας Γεωργίου Δημόπουλου.( εισηγητής κ. Σύψας).

Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.