Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της δημοτικής αρχής με το προεδρείο της Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ναυπακτίας.

Διαβάστε το δελτίο τύπου του Συλλόγου:

Κατόπιν αιτήματος του ΔΣ του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη. Στη συνάντηση ήταν παρών ο Αντιδήμαρχος και  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σύψας Ιωάννης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν και απασχολούν τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή μας ήταν τα εξής:

 1. Χρηματοδότηση των σχολείων – επισκευές – κτιριακά προβλήματα.

Τα μέλη του Προεδρείου του Συλλόγου μας έθεσαν τα εξής θέματα:

 • Τα θέματα της υποχρηματοδότησης των σχολικών μονάδων και των επιχορηγήσεων για λειτουργικές και επισκευαστικές δαπάνες.

                             Αναφέρθηκε ότι τα τελευταία χρόνια οι επιχορηγήσεις είναι μειωμένες τουλάχιστον κατά 50%, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν τα αιτήματα:

 • Της άμεσης καταβολής στα σχολεία των κονδυλίων για τις λειτουργικές και επισκευαστικές δαπάνες.
 • Της ορθολογικής και σύμφωνης με το ισχύον νομικό πλαίσιο κατανομής των επισκευαστικών και λειτουργικών δαπανών από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Της χρηματοδότησης για κάλυψη έκτακτων αναγκών των σχολικών μονάδων από τον Δήμο Ναυπακτίας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επαρκούν οι κρατικές επιχορηγήσεις.
 • Την κάλυψη μέρους των πάγιων δαπανών των σχολείων (ΔΕΗ κλπ).
 • Της δημιουργίας συνεργείων χρωματισμών των σχολείων από τον Δήμο, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των κτιρίων που παραμένουν άβαφα και πέρα από την απαράδεκτη αισθητική τους εικόνα, εγκυμονούν και κινδύνους για την υγεία των μαθητών.
 • Τον προγραμματισμό και την όσο το δυνατό ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τη σχολική στέγη ώστε να λυθούν τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία στην περιοχή μας.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου: Δεσμεύτηκαν ότι οι επιχορηγήσεις για λειτουργικές και επισκευαστικές δαπάνες θα αποδοθούν άμεσα στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Απάντησαν ότι θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν σε ομαδικές εργολαβίες χρωματισμού των σχολειών, αφού λόγω νομικών περιορισμών δεν είναι δυνατή η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

 1. Μεταφορές μαθητών
 • Τα μέλη του προεδρείου του Συλλόγου μας έθεσαν το θέμα της μεταφοράς των μαθητών και ζήτησαν τη συνδρομή του Δήμου ειδικά για τις μεταφορές μαθητών απομακρυσμένων σχολείων και νηπιαγωγείων της περιφέρειάς μας. Τονίστηκε ότι οι μεταφορές των μαθητών αποτελούν κεφαλαιώδες ζήτημα για τη βιωσιμότητά των σχολείων και των οικισμών της περιφέρειας, καθώς και για τη μείωση της μαθητικής διαρροής η οποία πλήττει ιδιαίτερα τους οικονομικά ασθενέστερους.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου απάντησαν ότι με κατάλληλες παρεμβάσεις επιλύθηκε το πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών σε ορεινό σχολείο της περιοχής μας και θα καταβληθεί προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα μεταφοράς των νηπίων σε περιφερειακά νηπιαγωγεία.

 1. Σχέσεις Δήμου-εκπαιδευτικών.

Τα μέλη του Προεδρείου του Συλλόγου μας έθεσαν το θέμα σχέσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και εκπαιδευτικών και ανέφεραν ότι:

 • Οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ και της διοίκησης της εκπαίδευσης είναι διακριτές, ενώ οι διοικητικές αρμοδιότητες της κάθε πλευράς προβλέπονται ρητά από την κείμενη νομοθεσία. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και παρεμβάσεις τω ΟΤΑ στα σχολεία χωρίς την προβλεπόμενη συγκατάθεση των αρμοδίων θεσμικών εκπαιδευτικών οργάνων. Οι όποιες ενέργειες από την πλευρά των ΟΤΑ πρέπει να γίνονται πάντοτε μετά από ρητές, τελεσίδικες  και επικυρωμένες αποφάσεις των αρμοδίων επιτροπών.
 • Στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν έχουν θέση εντάσεις, προστριβές, και συγκρούσεις, αλλά αντίθετα απαιτείται η δημιουργία και η διατήρηση ήπιου κλίματος.
 • Η δημόσια εκπαίδευση, ιδιαίτερα στις σημερινές ημέρες φτωχοποίησης του λαού μας, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο άσκησης μικροπολιτικών και ψηφοθηρικών λογικών.
 • Ο Σύλλογός μας έχει καταστατική υποχρέωση να συμπαραστέκεται και να στηρίζει τα μέλη του.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου: Απάντησαν ότι στόχος της Δημοτικής αρχής είναι η συνεχής βελτίωση των σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς και ανέφεραν ότι υπάρχει ανάγκη συνεργασίας και δημιουργίας κοινών επιτροπών, αφού τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί με τα συνδικαλιστικά και επιστημονικά τους όργανα μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διοργάνωση κοινών με τον Δήμο εκδηλώσεων.

 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.