Την Τρίτη 4-10-2016 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία, θα διεξαχθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση –κατάθεση προτάσεων για τη σύνταξη προϋπολογισμού ΔΛΤΝ οικονομικού έτους 2017.
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016
3 . Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016
4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Πιερρου Χρήστου του Θεοδώρου για διαγραφή κλήσεως
παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ.
έτους 2013.

5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Σταθοκωστόπουλου Ασφ. για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως
ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Θεοδωρόπουλου Θεμιστοκλή για διαγραφή κλήσεως
παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ.
έτους 2013.

7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Τσερπελή Λάμπρου του Γεωργίου για διαγραφή κλήσεως
παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ.
έτους 2013

8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ντότσικα Χρήστου του Δημητρίου για διαγραφή κλήσεως
παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ.
έτους 2013

9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κοκορομύτη Σταύρου για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως
ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Μπαλοδήμου Φωτεινής για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως
ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013 .

11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Στάθη Γεωργίου για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως ΚΟΚ
από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κατσάμπα Γεώργιου του Χρήστου για διαγραφή κλήσεως
παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ.
έτους 2013 .

13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κατσιβάλη Ροζαλίας για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως
ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

14. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Χαλαντζούκα Μαρίας για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως
ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

15. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Παπαδογιώργου Σπυρίδων για διαγραφή κλήσεως
παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ.
έτους 2013.

16. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Νικολαρόπουλου Χρήστου του Γεωργίου για διαγραφή
κλήσεως παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο
κλήσεων οικ. έτους 2013.

17. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Γεραντώνη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου για διαγραφή
κλήσεως παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο
κλήσεων οικ. έτους 2013

18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Στεργίδου Αλεξίας του Αθανάσιου για διαγραφή
κλήσεως παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο
κλήσεων οικ. έτους 2013.

19. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Νάκου Ελένης για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως
ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

20. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μίχα Αθανάσιου για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως
ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

21. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζαρογούλα Γεώργιου για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως
ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

22. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κυπριανίδη Σταύρου για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως
ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

23. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αρβανίτη Βασίλειου για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως
ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

24. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Χομιακ Όλγας για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως
ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

25. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Χατζάκη Κωνσταντίνας για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως
ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

26. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως OLYMPIC εμπορικές και τουριστικές Επιχ/σεις Α.Ε. ενοικιάσεις
αυτοκινήτων για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο
χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

27. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως OLYMPIC εμπορικές και τουριστικές Επιχ/σεις Α.Ε. ενοικιάσεις
αυτοκινήτων για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο
χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

28. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως OLYMPIC εμπορικές και τουριστικές Επιχ/σεις Α.Ε. ενοικιάσεις
αυτοκινήτων για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο
χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

29. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Νερούτσου Ελένης για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως
ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ. έτους 2013.

30. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Χατζηγεωργίου Αγγελικής για διαγραφή κλήσεως
παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ.
έτους 2013.

31. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Παπαδοπούλου Παναγιώτας για διαγραφή κλήσεως
παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικ.
έτους 2013.

32. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ. Α.Ε. για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως
ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικονομικού
έτους 2013.

33. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩ για διαγραφή κλήσεως παραβάσεως
ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων οικονομικού
έτους 2013.

34. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Eμπορικής Εκμισθώσεων Α.Ε για διαγραφή κλήσεως
παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων
οικονομικού έτους 2013.

35. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αφράτη Κωνσταντίνου για διαγραφή κλήσεως
παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων
οικονομικού έτους 2013.

36. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κλιμεντίνης Παπαγεωργακοπούλου για διαγραφή κλήσεως
παραβάσεως ΚΟΚ από τον υπ΄αρίθμ. 78/2016 βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο κλήσεων
οικονομικού έτους 2013.

37. Έγκριση τοπικής κανονιστικής απόφασης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της
445ης επετείου από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου.

39. Λήψη απόφασης περί υποβολή αιτήματος στο Δήμο Ναυπακτίας για την παραχώρηση της χρήσης του μηχανήματος καθαρισμού ακτών multiram τύπου 2500.

.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

1 Σχόλιο

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.