Την Τρίτη 2-6-2015 και ώρα 14.15 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διάθεση πιστώσεων.
2. Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανακαίνιση Δημοτικού Κτιρίου Τ.Κ. Αντιρρίου» και ανάθεση του έργου.
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μακύνειας» και ανάθεση του έργου.
4. Άσκηση , ή, μη προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006 κατά της 41540/2165/6-5-2016 Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου με την οποία ακυρώθηκε η 36/2015 Απόφαση της ΟΕ Δήμου Ναυπακτίας.
5. Άσκηση , ή, μη προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006 κατά της 44976/2327/6-5-2016 Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου με την οποία ακυρώθηκε η 13/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας.
6. Άσκηση, ή, μη ενδίκων μέσων κατά της 7/2015 Απόφασης Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου.
7. Άσκηση, ή, μη ενδίκων μέσων κατά της 24/2014 Απόφασης Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου.
8. Αποδοχή, ή, μη της 40201/2-12-2014 Αιτήσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Π. ΚΥΡΙΛΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ – ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» και το δ.τ. «F & Κ GROUP Α.Ε., περί τροποποίησης των όρων της μεταξύ σύμβασης των με το Δήμο Ναυπακτίας και περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.