Τελέσθηκε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, ὁ ἁγιασμός τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς 2016-17. Στά Λύκεια καί τά Γυμνάσια τῆς Ναυπάκτου τόν ἁγιασμό τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος. Συγκεκριμένα τέλεσε μέ τήν σειρά τόν ἁγιασμό στό 1ο Λύκειο καί τό 1ο Γυμνάσιο, στό ΕΠΑΛ, στό 2ο Λύκειο καί τό 2ο Γυμνάσιο καί στό 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου.

Ὁ Σεβασμιώτατος σέ κάθε Σχολεῖο μαζί μέ τίς εὐχές του γιά τήν νέα σχολική χρονιά, ἀπηύθυνε καί ἕναν σύντομο λόγο πρός τούς μαθητές, ἐνῶ εἶχε καί τήν εὐκαιρία νά συνομιλήση μέ τούς καθηγητές στό Γραφεῖο τους, ὅπου προσφερόταν τό καθιερωμένο κέρασμα.

Στό 1ο Λύκειο καί τό 1ο Γυμνάσιο, μέ Διευθυντές τούς κ. Πέτρο Πιτσιάκκα καί κ. Σωτήριο Τέφα, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε ὅτι ὁ ἁγιασμός δέν εἶναι μόνον μιά πράξη εὐλογίας, ἀλλά καί διδασκαλίας, μέ τούς λόγους πού ἀκούγονται. Λαμβάνοντας δέ ἀφορμή ἀπό τόν ἀποστολικό λόγο τοῦ ἀδελφοθέου Ἰακώβου πού ἀναγινώσκεται στήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ: «τίς σοφός καί ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τά ἔργα αὐτοῦ ἐν πραΰτητι σοφίας…», μίλησε γιά τά ἀποτελέσματα τῆς ἐπιστήμης καί τῆς σοφίας πού πρέπει νά εἶναι ἡ καλή ἀναστροφή, ἡ πραότητα καί οἱ ἄλλες ἀρετές. Μίλησε ἐπίσης γιά τήν διάκριση ἐπιστήμης καί σοφίας, ἀναφέροντας καί τήν ἄποψη τοῦ Κάντ ὅτι ἡ ἐπιστήμη εἶναι ἡ ὀργανωμένη γνώση καί ἡ σοφία εἶναι ἡ ὀργανωμένη ζωή, καί ὑπογράμμισε ὅτι αὐτό εἶναι καί τό ἔργο τῆς ὁλοκληρωμένης παιδείας, ἤτοι γνώση καί ζωή ὀργανωμένη.

Στό Ἐπαγγελματικό Λύκειο, μέ Διευθύντρια τήν κ. Ἰωάννα Πατσιοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος, λαμβάνοντας ἐπίσης ἀφορμή ἀπό τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, ἔκανε τήν διάκριση μεταξύ κοσμικῆς σοφίας καί θείας σοφίας, ἀναφέροντας τά γνωρίσματά τους καί λέγοντας ὅτι ἡ κοσμική σοφία ἔχει ἀξία ὅταν ἔχη τά ἀνάλογα ἀποτελέσματα καί ὅταν συμπληρώνεται ἀπό τήν θεία σοφία, κάτι πού ὑπάρχει στήν μακραίωνη παράδοση ὄχι μόνον τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί τοῦ ἔθνους τῶν Ἑλλήνων.

Στό 2ο Λύκειο καί τό 2ο Γυμνάσιο, μέ Διευθυντές τούς κ. Γεώργιο Μπαρμπόπουλο καί κ. Ἀντώνιο Μπέκο, ἀναφέρθηκε στά γνωρίσματα τοῦ ὄντος, σύμφωνα μέ τόν φιλόσοφο Χάϊντεγκερ, πού εἶναι ἡ αὐτογνωσία, ἡ παροντικότητα καί ἡ ἔκσταση καί ἔκανε τίς ἀνάλογες προεκτάσεις στήν μέθοδο καί τόν σκοπό τῆς παιδείας.

Στό 3ο Γυμνάσιο, τέλος, μέ Διευθυντή τόν κ. Χρῆστο Ἰωάννου, ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε στούς μαθητές ὅτι μεγάλη σημασία γιά τήν ἀπόκτηση τῆς γνώσης ἔχει ἐκτός τῆς κληρονομικῆς εὐφυΐας, ὁ κόπος καί ἡ ἐπιμέλεια γιά καλλιέργειά της καί ἡ συγκεντρωμένη προσοχή. Χρησιμοποίησε ὡς παράδειγμα τόν λόγο τοῦ Ἀϊνστάϊν, πού ὅταν ρωτήθηκε γιά τήν μεγαλοφυΐα, ἀπάντησε ὅτι 1% εἶναι ἡ ἔμφυτη εὐφυΐα καί 99% οἱ ἱδρῶτες γιά τήν μάθηση. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε ὁρισμένες πρακτικές συμβουλές στούς μαθητές γιά τήν συγκέντρωση τῆς προσοχῆς, πού εἶναι πολύ ἀπαραίτητο γιά τήν ἐπίδοση στά μαθήματα καί τήν ἀπόκτηση τῆς γνώσης.

Στίς συζητήσεις πού εἶχε μέ τούς καθηγητές τῶν Σχολείων μετά τόν ἁγιασμό ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε σέ διάφορα θέματα πού τοῦ ἔθεταν, ὅπως γιά τήν εὐθανασιακή νοοτροπία, μέ ἀφορμή τό ἄρθρο του στήν Καθημερινή τῆς Κυριακῆς, γιά τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» στήν Κρήτη, γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα, καί γιά τόν τρόπο ὑπέρβασης τοῦ θυμοῦ καί τῆς βίας πού ξεκινοῦν ἀπό τό αἴσθημα τῆς ἀδικίας.

Σέ κάθε ἁγιασμό, ἐκτός ἀπό τούς μαθητές, τούς ἐκπροσώπους τῶν γονέων καί κηδεμόνων καί τούς Καθηγητές, παρευρέθη καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό ὁ Ἀντιδήμαρχος Παιδείας καί ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου Ναυπακτίας κ. Κώστας Καρακώστας καί Σχολικοί Σύμβουλοι τῆς Ἐκπαίδευσης.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.