Με 14 συνολικά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή, 11 Μαρτίου, στις 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας. Αναλυτικά η ατζέντα της συνεδρίασης έχει ως εξής:

1. Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2015 προς το Δ.Σ., για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
3. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμός υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Υφαντής Κωνσταντίνος)
4. Καθορισμός και έκδοση αδειών υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
5. Επί αιτήσεως Παναγιώτας και Μαρίας Κοντογιάννη για χορήγηση άδειας επισκευής πεζοδρομίου έμπροσθεν οικίας τους στην Τ.Κ. Ερατεινής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
6. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τριστένου), χωρίς αντάλλαγμα, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αδελφότητα Τριστενιωτών Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2016, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
8. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης)με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση» της Τοπικής Κοινότητας Υψηλού Χωριού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
9. Διαγραφές τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγήτρια: Δημοτική Υπάλληλος κα Μπαουστάνου Ιωάννα)
10. Διαγραφές τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους αποχέτευσης του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγήτρια: Δημοτική Υπάλληλος κα Μπαουστάνου Ιωάννα)
11. Έγκριση Διετούς Προγράμματος Δράσης 2016 – 2017 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Τσώνος Θεόδωρος)
12. Έγκριση Προγράμματος Δράσης 2016 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Τσώνος Θεόδωρος)
13. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της ΔΗ.Κ.Ε.Δ. οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Τσώνος Θεόδωρος)
14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος για την Επιτροπή παρακολούθησης του Διετούς Προγράμματος Δράσης 2016 – 2017 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος κ. Τσώνος Θεόδωρος)

Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.