Συνεδριάζει τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, στις 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Λιδωρίκι.

Αναλυτικά η ατζέντα των θεμάτων:

1.Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων επί του αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Δωρίδος των οποίων θα παραχωρηθεί η χρήση με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για το έτος 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
2.Έγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
3.Αποδοχή πίστωσης, αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2015, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
4.Αποδοχή πίστωσης ποσού 77.400,00 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2015), αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2015, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φάκος Χαράλαμπος)
5.Επιλογή υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Υφαντής Κωνσταντίνος)
6.Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης απασχόλησης (ναυαγoσωστών και προσωπικού πυρασφάλειας) στο Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Υφαντής Κωνσταντίνος)
7.Ορισμός αναπληρωτή του τακτικού μέλους του Δήμου Δωρίδος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Υφαντής Κωνσταντίνος)
8.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΕΛΑΙΑΣ», με αριθ. μελέτης 1/2011. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
9.Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 2/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
10.Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 3/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΙΑ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
11.Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 4/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΡΑΓΑΤΣΟΥΛΑ ΩΣ ΔΕΝΤΡΑ Τ.Κ. ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
12.Λήψη απόφασης συμβιβασμού επί αγωγής αποζημίωσης. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
13.Αίτηση της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΔΩΡΙΔΟΣ Ε.Ε.- ΜΟΛΟΓΙΑΝΝΗ – ΚΟΥΚΟΥΛΗ Μ. – ΞΗΡΟΣ Η. & ΣΙΑ περί τροποποίησης – επέκτασης σύμβασης μισθώματος εκτάσεως 71.657 στρ/των στην Τ.Κ. Μαλανδρίνου εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ. Σ.)

 

[φωτο: dorida.blogspot.gr]

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.