Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι η πρώτη από τις 13 περιφέρειες της χώρας που ενσωμάτωσε το σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 στη Βάση Δεδομένων, που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, κατόπιν της εγκρίσεως του σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από την Οικονομική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίασή της στις 31 Αυγούστου 2016.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Λάμπης Αριστειδόπουλος, επεσήμανε ότι «ο προϋπολογισμός του 2017 είναι απολύτως ρεαλιστικός και  ισοσκελισμένος, με εγγραφές δαπανών σε όλους τους κωδικούς ανάλογα με τις προβλεπόμενες πιστώσεις. Παράλληλα όμως είναι  διεκδικητικός μιας και έχουν προβλεφθεί συνολικά 81.393.319,86 ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος, 63.886.250,07 ευρώ (ποσοστό 78,5%) είναι έργα συγχρηματοδοτούμενα, άλλα 8.850.143,61 ευρώ είναι αναπτυξιακά διακρατικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 8.656.926,18 ευρώ είναι για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της Περιφέρειας χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ.».

Σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού του 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα χρηματοδοτήσει την εκτέλεση προγραμμάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) συνολικού ποσού 5.973.797,65 ευρώ και για τις τρείς Περιφερειακές Ενότητες (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία).

Τα προβλεπόμενα Έσοδα στο σχέδιο του Προϋπολογισμού 2017 ανέρχονται στα 146.707.836,82 ευρώ, ενώ οι προβλεπόμενες Δαπάνες ανέρχονται στα 146.707.836,82 ευρώ.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.