Εντός δέκα ημερών θα πρέπει να έχουν υποβάλει εκατοντάδες Νομικά Πρόσωπα της Αυτοδιοίκησης τα οικονομικά τους στοιχεία  στο υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το aftodioikisi.gr, όπως αναφέρει η εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ, οι υ̟πόχρεοι Φορείς ̟παρακαλούνται ό̟πως ενσωματώσουν τα οικονομικά τους στοιχεία το αργότερο έως την 27η Μαΐου 2016. Το εντυπωσιακό είναι ότι ανάμεσα στα Νομικά Πρόσωπα  δεν έχουν καταθέσει όπως οφείλουν βάση του νόμου, τα οικονομικά τους στοιχεία, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α) είναι και οι δύο φορείς που εκπροσωπούν την Αυτοδιοίκηση, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ.

Oι λίστες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. περιλαμβάνουν τα Νομικά Πρόσωπα  των ΟΤΑ, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα οποία έχουν ενσωματώσει στη βάση Δεδομένων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.-ΕΕΤΑΑ τα οικονομικά τους στοιχεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Τα Ν.Π. των ΟΤΑ, όπως και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας, είναι υποχρεωμένα να καταθέτουν τα οικονομικά τους στοιχεία, βάση της υπ’ αριθμ. 74712/29-12-2010 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2043/Β/30-12-2010) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 267 του ν. 3852/2010.

Βάση του νόμου:

  • Oι δήμαρχοι, οι πρόεδροι των συνδέσμων δήμων καθώς και οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των δήμων και των συνδέσμων δήμων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης καταχώρισης στην βάση των προαναφερόμενων οικονομικών στοιχείων.
  • Η μη ενσωμάτωση ή η καθυστέρηση ενσωμάτωσης στη βάση των οικονομικών στοιχείων από τους δήμους, επισύρει επίσης, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες κυρώσεις :

α) Παρακρατείται και δεν αποδίδεται στο δήμο η μηνιαία τακτική επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση των στοιχείων στη βάση (άρθρο 7, παρ.5 π.δ 113/2010).

β) Επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του δήμου που ανέρχεται από πέντε τοις εκατό (5%) έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) του άρθρου 259 του ν.3852/2010, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βα¬ρύτητα της παράβασης, το οποίο παρακρατείται κατά την κατανομή των Κ.Α.Π. του επόμενου έτους.

Αναλυτικότερα τώρα και πέραν της Ενωσης Περιφερειών ΕΛλάδας (ΕΝ.Π.Ε) και της Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε), υπάρχουν και μια σειρά από (Ν.Π.Ι.Δ.) των ΟΤΑ, που δεν έχουν καταθέσει τα οικονομικά τους στοιχεία. Μεταξύ αυτών, στην Αιτωλοακαρνανία είναι:

– Κέντρο και Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών Βάσως Γ. Κατράκη, Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
– Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, Δήμου Θέρμου
– Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, Αιτωλία ΑΕ
– Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας, ΑΝΑΙΤ ΑΕ
– Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπακτίας, Δήμου Ναυπακτίας
– Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
– Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
– Εταιρεία Στάθμευσης Αγρινίου ΑΕ ΟΤΑ
– Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας
Share on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.