Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, με έδρα την Ναύπακτο, ως διαχειριστής του Κληροδοτήματος “ΛΕΩΝΙΔΑ & ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΤΣΩΝΗ”, μετά την άγονη διαδικασία εκμίσθωσης των παρακάτω περιγραφόμενων ακινήτων τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο 2015, αντίστοιχα, βάσει του Ν. 4182/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου και ειδικότερα της § 8 του άρθρου 24, δύναται να προβεί στην εκμίσθωση μετά από ειδικότερη ενημέρωση / έγκριση της αρμόδιας αρχής των παρακάτω βοσκοτόπων:

– Αγρολίβαδο – βοσκότοπος στη θέση Αλωνάκι, έκτασης εκατό (100) στρεμμάτων περίπου, στην πρώην Κοινότητα Μακρυνούς Τριχωνίδος και τώρα Δήμου Αγρινίου
Ποσόν ελαχίστης προσφοράς τριακόσια πενήντα (350,00) € ετησίως.

– Αγρολίβαδο – βοσκότοπος στη θέση Σαράντι – Παλαιοκοπράκι – Μελίσσι έκτασης 1.337 στρεμμάτων περίπου στην πρώην Κοινότητα Μακρυνούς Τριχωνίδος και τώρα Δήμου Αγρινίου.
Ποσόν ελαχίστης προσφοράς τρεις χιλιάδες (3.000,00) € ετησίως.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος μέχρι και την Παρασκευή 27/11/2015.
Αντίγραφα των διακηρύξεων εκμίσθωσης όπου αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται από τα Γραφεία του Κληροδοτήματος, στον Δήμο Ναυπακτίας.
Για πρόσθετες πληροφορίες στην έδρα του Κληροδοτήματος, Δήμος Ναυπακτίας, αρμόδια: Φούφλια Πολυτίμη, τηλέφωνο: 26340-21620 και στο email: [email protected]

 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.