Μέσω των Δήμων η διόρθωση λαθών στο χαράτσι ακινήτων

Στους δήμους θα πρέπει να απευθύνονται οι φορολογούμενοι για τη διόρθωση λαθών που έχουν γίνει το Έκτακτο…