Λασπωμένα μυαλά

Οι φωτογραφίες είναι σημερινές, από παιδική χαρά στη Ψανή, το γνωστό «καράβι», τόπος παιχνιδιού για δεκάδες παιδιά…