71 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια υποβλήθηκαν στην Αιτωλική Αναπτυξιακή

Ολοκληρώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου και στις 27 του ίδιου μήνα, η διαδικασία υποβολής προτάσεων – ιδιωτικών επενδυτικών…