Οι τέσσερις φόροι που θα έρθουν σε ένα εκκαθαριστικό

Το φετινό εκκαθαριστικό σημείωμα για το φόρο εισοδήματος του 2013 θα περιλαμβάνει ακόμα τρεις εισφορές τις οποίες…