Τί ρυθμίζει και τί όχι η Νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Τη διατήρηση, έως τα τέλη του 2014, του επιδόματος γάμου για τους αμειβόμενους με τα κατώτατα όρια…