Δράσεις από την «Αλκυόνη» στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, αλλά και των οικολογικών τους δράσεων, εξυπηρετούμενοι και προσωπικό του Συλλόγου…