Προχωρούν οι εργασίες στον επαρχιακό δρόμο Μοναστηρακίου – Μανάγουλης

Με γρήγορο ρυθμό προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης των αστοχιών στα πρανή του επαρχιακού δρόμου Μοναστηρακίου – Μανάγουλης…