Αθανασία Παπαλάμπρου: «Τα παιδιά μιμούνται και στη διατροφή»

Η διατροφή είναι κάτι για το οποίο τα παιδιά εκπαιδεύονται από την οικογένειά τους. Τί θα πρέπει…