Τί κοστίζει στον υποψήφιο η συμμετοχή του στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Εν όψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών όλοι οι υποψήφιοι δεσμεύονται από μια σειρά υποχρεώσεων η εκπλήρωση…