«Πλήρη αδυναμία λειτουργίας» δηλώνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο!

«Αντικειμενική πλήρη αδυναμία της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δήλωσε η…