«Η βία και οι πολλαπλοί τρόποι έκφρασής της»

Στις 25 Νοεμβρίου στο CAFE ADAGIO II, πρόκειται να λάβει χώρα εκδήλωση-συζήτηση από το ΚΕΜΟΠ, με τίτλο:…