Εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Σχολείο Λεπενούς Αιτωλοακαρνανίας

Περισσότετους από 120 μαθητές θα φιλοξενήσει το νέο 12/θεσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Λεπενούς στην Αιτωλοακαρνανία, που εγκαινιάστηκε…