Η Σταυρούλα Σαλούρου στο LepantoMag.gr

Όχι μόνο κατάφερε να εισαχθεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και να ξεπεράσει το «φράγμα»…