Έργα σε Ερατεινή και Τριζόνια προωθούνται για ένταξη στο ΕΣΠΑ

Δύο έργα προωθούνται από το Δήμο Δωρίδος προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και να υλοποιηθούν στο πλαίσιο…