ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)»

Ξεκίνησε η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στο νέο πρόγραμμα του υπουργείου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας «Εξωστρέφεια…