Και το όνομα αυτής… «Ενωτική Πρωτοβουλία»

«Ενωτική Πρωτοβουλία» θα είναι τελικά το όνομα της νέας παράταξης που σχηματίζεται γύρω από το πρόσωπο του…