Δίμηνες προσλήψεις στο Δήμο Ναυπακτίας

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά EΞΙ (6 )…