Αφιέρωμα στο έργο της Σώτης Τριανταφύλλου από το Γυμνάσιο και το Λύκειο Ευπαλίου