Η επίσημη απόφαση της Περιφέρειας για την καταλληλότητα της Ψανής

Με επίσημο έγγραφό της και με τη σχετική ανάρτηση στο «Διαύγεια» η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Γενική Διεύθυνση Δημόσιας…