Δείτε αναλυτικούς πίνακες από τον Θοδωρή Καψάλη σύμφωνα με τους οποίους χάνονται 65 ώρες στα 12θέσια σχολεία ΕΑΕΠ. Οι πίνακες που παρουσιάζουμε παρακάτω αναφέρονται σε παλιό και νέο ολοήμερο, σε 4θέσια και 5θέσια δημοτικά

Στους αναλυτικούς πίνακες παρουσιάζεται το χάσιμο έως και 65 ωρών από δασκάλους και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων

Ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου θα εφαρμοστεί σε Δημοτικά με λειτουργικότητα από 4θέσια και πάνω. Η λειτουργία των μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων παραμένει ως έχει. Η λήξη του κανονικού προγράμματος θα είναι 13:15και του ολοήμερου 16:00. Αναμορφώνεται τόσο το διδακτικό όσο και το ωρολόγιο πρόγραμμα με συνέπεια το χάσιμο 65 ωρών σε 12Θέσια σχολεία ΕΑΕΠ:

Σύνολο ωρών: 30 ανά τάξη την εβδομάδα

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(-)

ΠΑΛΙΟ ΕΑΕΠ

ΝΈΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΜΕΙΩΣΗ

ΕΑΕΠ

Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ 

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

=

A

B

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

=

ΚΛΑΔΟΣ

12Θέσιο

1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

-2

2

2

2

2

8

2

2

1

1

6

ΠΕ70

-20

2. ΓΛΩΣΣΑ

-2

10

10

8

8

7

7

50

9

9

8

8

7

7

48
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

0

5

5

4

4

4

4

26

5

5

4

4

4

4

26

4. ΙΣΤΟΡΙΑ

0

2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

5. ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ.

-2

4

4

3

3

14

4

4

2

2

12

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

0

2

2

4

2

2

4

7. ΦΥΣΙΚΑ

0

3

3

6

3

3

6

8. ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ.ΑΓΩΓΗ

0

1

1

2

1

1

2

9. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
−Εικαστικά

0

2

2

1

1

1

1

8

2

2

1

1

1

1

8

−Μουσική

-2

2

2

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

6

ΠΕ16

-4

−Θεατρική Αγωγή

-2

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

4

ΠΕ32

-4

10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

-4

4

4

4

4

2

2

20

3

3

3

3

2

2

16

ΠΕ11

-8

11. ΑΓΓΛΙΚΑ

-6

2

2

4

4

4

4

20

1

1

3

3

3

3

14

ΠΕ06

-12

12. EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

-4

3

3

3

3

1

1

14

3

3

2

2

10

ΠΕ70

13. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

0

2

2

4

2

2

4

14. Τ.Π.Ε.

-6

2

2

2

2

2

2

12

1

1

1

1

1

1

6

ΠΕ19/20

-12

ΣΥΝΟΛΟ

-30

35

35

35

35

35

35

210

30

30

30

30

30

30

180

 6/8ειδ.

-60

Παρατηρήσεις:

1.Η ανάθεση ωρών Ευέλικτης Ζώνης σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων γίνεται, αφού έχουν ικανοποιηθεί κατά προτεραιότητα οι ανάγκες σε διδακτικές ώρες του γνωστικού αντικειμένου τους στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης ΠΕ.

2.Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής, δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70.

3.Για τα 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου τωνΤΠΕ, δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι διαθέτουνπιστοποίηση Β΄ επιπέδου.

– 4Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ –

alfavita.gr

– 5Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ –

alfavita.gr

– ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ –

alfavita.gr

Παρατηρήσεις:

1.Δεν προβλέπεται ορισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου ολοήμερου. Δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των ειδικοτήτων καθώς και στον/στην Δ/ντή-Δ/ντρια του σχολείου.

2.Μία (1) διδακτική ώρα εντάσσεται το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης–Προετοιμασίας.

3.Μία (1) διδακτική ώρα εντάσσεται επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο από τα αναφερόμενα:Τ.Π.Ε., Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή και Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων.

4.Για 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές.

5.Για 4/θέσια και 5/θέσια ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος ορίζεται στους 10 φοιτώντες μαθητές.

6.Δημιουργία ζώνης ανάμεσα στο διδακτικό (08:15-13:15) και εργασιακό ωράριο(13:15-14:00) των εκπαιδευτικών ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης των συναντήσεων του Συλλόγου διδασκόντων.

7.Κατάργηση Πρωϊνής Ζώνης (07:15-08:00) αφού το κανονικό πρόγραμμα ξεκινά στις 08:10 και τελειώνει 13:15.

Ο Θοδωρής Καψάλης είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 –

Γραμματέας Σ.Ε.Π.Ε. Λακεδαίμονος «ο Πλήθων» –

Μέλος Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακωνίας –

πηγή: alfavita.gr

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.